Her finner du:

Dagens ukjente

IMG_0047.jpg
Bilde 10. Disse to damene er helt ukjente. Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Tabell med to kolonner for innskriving av tekst eller for en kolonne for tekst og en for bilde.:

Fjern caption=»Just test table» hvis det ikke skal være noen overskrift, det er bare table i brackets som skal stå igjen.
Hvis du skal ha overskrift erstatter du «Just test table»  med din overskrift.

Hvis det ikke skal være noen heading setter du inn th=0 etter table innenfor klammene. Headinger er satt til uthevet skrift, sentrert.
Total bredde for tabellen er satt til 500 pixler. «attr style=»width:200px»» i brackets sier at denne kolonnen skal være 200 pixler bred. Hvis du ikke angir noen bredde vil systemet fordele innholdet slik det passer best.
Skriv inn all teksten der det står row1col1 (slett dette), når du er ferdig avslutter du med komma!
Ikke bruk komma inne i teksten, da skifter du kolonne! Bruk tankestrek i stedet.
Linjeskift går til første celle i neste rad
Husk å avslutte tebellen med /table i brackets!

Just test table
head1 head2
row1col1 row1col2
row2col1 row2col2

—————–

Denne spalten er satt til 200 pixler – den neste til 250. Dette er en prøve som skal gå over to spalter  og som bare skal brytes av punktum og tankestreker – ikke komma. Kommaet kommer bare som en avslutning for å gå over til neste kolonne slik som her. : Dette er det som skal stå i kolonne to og som skal gå fortløpende nedover kolonnen og dette gjentar jeg for at det skal bli riktig mye tekst i denne kolonnen – Dette er det som skal stå i kolonne to og som skal gå fortløpende nedover kolonnen og dette gjentar jeg for at det skal bli riktig mye tekst i denne kolonnen – Men hva med linjeskift? skifter den linje i tabellen da?
Ja det gjorde den. Dette blir da linje to med kun litt tekst i første kolonne. Alt blir venstrestilt – hvis man skal ha noe sentrert må det settes inn med koder
Her satte jeg inn et komma uten tekst bak sist på forrige linje – så linjeskift – og så et komma først på neste linje for å si at første kolonne skal være tom.
Da er tabellen slutt med linje fire her og med et bilde her i fjerde linje andre kolonne for å se om det går:  og det gikk riktig bra ser det ut som. Vanskelig å glemme å bruke komma!
Her kommer det tekst som skal gå over begge kolonnene og ikke brytes av spalteinndelingen – og kanskje det går an å sette inn to spalter igjen nedenfor? hvem vet. Jo – det gikk! Men hvis man skal ha flere linjer med denne bredden må man sette inn faste linjeskift i form av en kode som man selv bestemmer eller bare skrive teksten fortløpende. Når man tar et linjeskift virker ikke colspan-koden lenger.
Så to spalter igjen her er spalte to