Om Bygdaljom

Songlaget Bygdaljom, Skatval

er et blandakor stiftet 23.11.1943.

Koret er blant de eldste i kommunen og har vært aktivt i hele denne periode.

Koret har pr i dag ca 20 sangere i et aldersspenn fra 15 til 75 år.

Koret har vært aktivt med i ulike prosjekter i egen regi og i samarbeid med andre. I 2019 samarbeider vi med Kor-Nelius på Stjørdal, se omtale på vår forside.