Halvårsmøte 2010

Halvårsmøtet 2010 – lørdag 24. april – Inderøy

Årets vårmøte var lagt til Kjerknesvågen på Inderøy. Omtrent 20 personer møtte opp på kaia på ”våjen” i et flott vårvær.

Som start på dagen ble vi budt inn på kaffe og vafler i huset som i dag er treffpunktet på kaia. Der ønsket leder Johan Solheim velkommen og ga ordet til leder i Inderøy Museums- og Historielag, Kjetil Klett.

Han fortalte oss om aktiviteten i laget, som i dag har 240 medlemmer og 10 forskjellige nemnder; det nyeste er Fjord – og jektnemnda. Oppgavene er allsidige og mange, fra et museum med seks gamle bygninger på Sakshaug, en husmannsplass fra 1684, ”Kvernstu” på Røra, naust på Kjerknesvågen til jekta Pauline. Sistnevnte ”dame” har tilhold i havna på Kjerknesvågen, eies av Egge museum, men disponeres og drives av ”Fjord- og jektnemnda” som består av medlemmer fra Innherred Kystlag, Kjerknesvågen Kai og Båtforening, Paulines venner og altså også Inderøy museums- og historielag.

En interessant innføring om et lag med mange gjøremål og mange aktive medlemmer.

Kjell Fossum fra Kjerknesvågen Kai- og Båtforening informerte om foreningens arbeid og planer framover. Samarbeidet med Innherred Kystlag og museumslaget har bl.a. ført til at et arkitektfirma har utarbeidet planer for videre utvikling av kaia og området rundt. Det er bl.a. planer for ny gjestebrygge, ny butikk/kafé og nye naust for kystlaget, historielaget og private. I mange år har ”våjen” vært kjent for sine båttreff, og mye dugnadsarbeid er nedlagt. Det er fiskemottak på kaia og det fungerer bra. På slippen er det to ansatte som restaurerer eldre fartøy og det er også et ønske om å få til et fartøyvernsenter. I det hele tatt er det mye aktivitet og et flott sted for båtliv.

Etter spennende informasjon gikk vi ut i finværet og inspiserte det nyoppsatte naustet som inneholdt flere fine eldre båter og gammelt skipsutstyr. Det var også omvisning på kaiområdet der en båt lå på slippen til reparasjon, var innom snekkerverkstedet og til slutt Oxaalbua som jekta Pauline disponerer.

Jekta Pauline, Norges eldste seilende jekt, lå ved kai, og vi ble bedt om bord til en flott tur ut på fjorden. Skipper Arne Fossum og hans mannskap ga oss en stor opplevelse på en nesten blikkstille fjord. Jekta ble bygget på Inderøy i 1860 og feirer i år 150-års jubileum. Utover i sommermånedene vil det rundt Beitstadfjorden være mange arrangementer for å feire jubileet.

Da vi kom på land igjen, var det tid for middag; nydelig fårikål fra Berg gård. Vi ble også med på allsang om Pauline som nå har fått sin havn i Kjerknesvågen.

Til slutt ble alle som stod for arrangementet takket på behørig vis av Johan Solheim, som også overleverte bokgaver.

Kjerknesvågen er en flott båthavn og verd å besøke også i andre sammenhenger.

Takk for oss!

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *