Referat 05.11.2013

Referat frå styremøte NT-historielag , 5. november 2013, Verdal bibliotek

Tilstede: Johan Solheim, Kjell Erik Petterson, Ronald Inndal og Knut Krogstad

Sak 1 Planlegging av årsmøte 2013

Vedtak: – Foreliggende utkast til program benyttes med en endring: Pris for bespisning endres til  kr. 300.-

Sak 2  Årboka 2013, situasjonsrapport v/Kjell Erik

Boka er tilsendt trykkeriet og kommer til Steinkjer 15. november. Bokpresentasjon på Designtrykk 20. november kl.14:00. Kun forfatterne er invitert.

Forslag fra Ronald: Inviter noen aviser til å komme å og få et eksemplar av boka og for å ta bilder av forfatterne. Dette uten å kalle det pressekonferanse.

 Sak 3 Forespørsel om å være medarrangør med Verdal historielag (og SNK?) for et arrangement 1814/Kielfreden.

 Vedtak: Deltar gjerne med navnet men ikke økonomisk.

 

Knut K (skrivar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *