Referat Styremøte Nord-Trøndelag historielag 24. september 2013

Tilstede: Johan Solheim, Johan L Fløan, Kjell Erik Petterson, Knut Krogstad og under sak 4, Åke Jünge.

Sak 1

Protokoll fra 4. juni godkjent uten merknad.

Sak 2

Formannen orienterte om Trøndsk-Jämtske historiedager 2014: Sund folkehøgskole blir arena for arrangementet og  to foredragsholdere fra Nord-Trøndelag er sikret: Roald Veimo og Oddbjørn Nordset. Sør-Trøndelag stiller også med to. Ekskursjonsmål ? Komitemøte på Sund etter jul.

Sak 3

Fungerende skrivar tar seg av årsmeldinga som må være ferdig før neste styremøte, tirsdag 5. november 2013, kl. 16:00, Verdal bibliotek, og slik også før årsmøtet i Meråker lørdag 23. november.

Regnskap. Kasserer melder at lagsregnskapet, som de siste tre år, går mot underskudd.

Sak 4

Åke Jünge meldte at denne er i rute, og vel så det, med mange utmerkede artikler med god variasjon i emnevalg.  Årets bok kommer i 700 eks., mot 600 forrige år. Boknemnda setter pris pr. eksemplar.

Sak 5

Kontakt er opprettet med leder i Namdal historielag. Interesse for felles styremøte, og særlig for Trøndsk-Jämtske historiedager, er registrert. Formann tar saken videre.

Sak 6

Forslaget til namneendring og ny organisasjonsstruktur ble nedstemt på årsmøtet i Landslaget for lokalhistorie. Det ble derfor nå innkalt til ekstraordnært landsmøte, der Johan Solheim møter.

Sak 7

Ingen saker under eventuelt.

Knut K
(skrivar)