Årsmøte 2009

Årsmøte 2009 – 21. november 2009 – Hegra

I år var årsmøtet lagt til Hegramo Kafe i Hegra, med Hegra Historielag som vertskap og med 33 deltakere.

Møtet ble åpnet av Gunnar H Kyllo, ettersom Hegra Historielags leder Ola M Lerfald var forhindret pga sykdom. Han fortalte om Hegra, et historisk sett meget interessant område, med stor variasjon i temaer for de historisk interesserte. Det spenner fra museumsarbeid med gamle klær, med skoleliv, med Armfeldts hærtog og med laksefiske til bergkunst og, som det mest kjente, gammel og nyere krigshistorie gjennom Hegra festning. Det er mange vernede hus i bygda, og historielaget er aktivt med på å arrangere vandringer til disse.

             

 Gunnar H Kyllo                                                                   Edgar Heringstad

Etter denne orienteringen overlot han “podiet” til bygdas folkemusikksamler og spellemann Edgar Heringstad. Han fortalte først litt om musikklivet i Hegraområdet, og spilte deretter en rekke låter på trekkspillet, både sjølskrevne og låter etter andre spillemenn som han har samlet og fått skrevet ned. Det ble riktig god og munter stemning med mange flotte musikkstykker.

Så ble selve årsmøtet gjennomført etter boka, med årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsplan for 2010 og valg.

Oppgavene som er satt opp for Nord-Trøndelag Historielag er:

– Årboka blir fortsatt den viktigste arbeidsoppgaven til laget, og større innsats på salget må forsøkes.
– Vårmøtet i månedsskiftet april – mai, emne og stedsvalg må helst bestemmes på styremøte i januar.
– Jämt-Trønderske historiedager arrangeres 13. – 15. august 2010 på Trøndertun i Melhus
– Historisk forum: Prøver å restarte dette utpå vinteren. Dette er et forum for historieskrivere i lokallaga. Hovedemne blir “Samisk virksomhet i Nord-Trøndelag gjennom tidene” ved Åke Jünge.

Lars Petter Tønne, Ogndal hadde sagt fra seg gjenvalg som leder, og valgkomiteen hadde derfor funnet fram til en ny leder, og som ble valgt: Johan Solheim, Steinkjer. Han var beklageligvis ikke til stede pga andre viktige oppgaver.

Ellers ble det gjenvalg på de andre styremedlemmer, varamedlemmer og revisor, men Gunnar Kyllo ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen.

Lars Petter Tønne blir overrakt blomster som takk for lederjobben i 4 år

Nestleder Johan L Fløan overrakte blomster og gode ord til Lars Petter Tønne for den jobben han har gjort i 4 år.

Mens vi ventet på at klokka skulle bli så mange at det ble matpause, presenterte Kjell Erik Pettersson innholdet i artiklene i Årboka 2009 fra Nord-Trøndelag Historielag.

En oversikt over innholdet i lagets årbøker finner du under lenken Publikasjoner øverst på siden.

Hegramo Kafe er kjent for god mat, og det fikk vi også denne gangen, med tradisjonell sodd.

Gode og mette ga Hans Olav Løkken oss et levende og humørfylt, dog med alvorlige undertoner, kåseri om forskjellige personligheter og hendelser fra Stjørdalsdistriktet og fra Amerika, dit mange utvandret på 1800-tallet.

Til slutt ble oppholdet i Hegramo Kafe avsluttet med salg av årboka. Det var også en rekke andre årbøker fra lokallagene som ble tilbudt deltakerne på årsmøtet

Vi beveget oss deretter over i museumshuset for omvisning i Armfeldt-museet, Laksemuseet og Skolemuseet og en utstilling av gammelt undertøy(!), hvor

Heidrun Kringen var en dyktig guide. Hun er en av initiativtakerne til at dette huset

nå er tatt i bruk til museumsformål. Det var også en flott utstilling av Heidrun Kringens vevarbeider og andre håndarbeidsprodukter laget av Hegrasbygg.

Takk til Hegra Historielag som arrangør av årsmøtet 2009, det ble en riktig interessant dag med stor variasjon i underholdningstilbudet, noe for enhver smak.

Årsmøtereferatet og årsmeldingen for 2009 finner du under lenken Årsmeldinger.

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *