Referat 04.06.2013

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag Historielag 4. juni 2013 på Verdal bibliotek

Tilstede: J. Solheim, R. Indahl, K. Krogstad, K. E. Petterson og J. Vongraven

1.      Godkjenning av sakliste og protokoll fra styremøte 16. april.

Saklista og protokoll godkjent.

2.      Årboka-Situasjonsrapport

Kjell Erik  gjorde rede for framdrift og situasjon pr. i dag:

–  Godt i gang
–  Antall ferdige artikler er dog litt lite og antall under arbeid tilsvarende noe høyt
–  Kvaliteten på artiklene er god
–  Bilder er fortsatt et problem  –  kvalitet og antall

Konklusjon: Arbeidet er godt i gang  –  deadline i august for artikler

3.      Referat fra landsmøtet i LLH

Formannen refererte fra landsmøtet der særlig to forslag skapte en noe opphetet debatt:

–  Navneendring: Nedstemt
–  Valg av utsendinger til landsmøtet foretas av fylkeslagene: Nedstemt
–  Debatten omkrig disse sakene tok mye av tiden.
–  Vedtatt: Kontingenten fra lokallag økes fra kr 10 til kr 20.

4.      Drøfting av temainnspill i forbindelse med komitemøte i T/J-historiedager 13. juni

–  Formann har forhåndsbestilt rom på Sund de to første helgene i august
–  Tema 1814:  To foredragsholdere kom opp:

– Roald Veimo: «Alt om Norge  –  Sverige før 1905»
– Arnt Erik Selliås: 1814

5.        Møteplan høsten 2013

–  Styremøter på Verdal bibliotek kl 16.00:    17. september 2013 og 5. november 2013
–  Årsmøte i Meråker 23. november 2013

6.        Referat vårmøte på Snåsa

–  Et kort referat og bildevisning ved formannen
–  Konklusjon: Et meget vellykket arrangemang.

 7.        Eventuelt

Orienteringer:

–  Formann:

1)  Kulturrådet i NT har tur til Frosta 5. juni
2)  Grete Hegge flytter frå Skatval til Trondheim, men har fortsatt ansvar
for lagets heimeside.

–  Kjell Erik :

1)   25000kr fra fylket er kommet inn(omsøkt kr 35000)
2)   Bjørn Roar Krogstad besøkt på St. Olav og  ei bok er gitt som gave frå NT historielag.

K Krogstad
skrivar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *