Årsmøte 2007

Årsmøtet 2007 – 17. november 2007 – Stjørdal

Årsmøtet ble holdt i Kirkestallen ved Værnes kirke. I tillegg til årsmøtesakene var det følgende poster på programmet:

Kjell Erik Pettersson orienterte om Stjørdal Historielag og om Kirkestallen.

Deretter holdt han et foredrag om Ole Vig som i 2007 er feiret fordi det er 150 år siden hans fødsel

Arkeolog Helle Vangen Stuedal orienterte deretter om det planlagte Bergkunstmuseet i Stjørdal.

Årbokredaktør Torstein Engum Bruvoll orienterte om årboka for 2007

Møtet ble avsluttet med foredrag og omvisning i Værnes kirke ved Kjell Erik Pettersson

 
Helle Vangen Stuedal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *