Halvårsmøte 2007

Halvårsmøte 21. april 2007 – Mære Landbruksskole, Sparbu

 Møtet åpnet i rolige former med en kaffekopp med någgå attåt, og fortsatte i samme hyggelige former møtet i gjennom.

Eina Hermann holdt en grei orientering om Sparbu Historielag, som har eksistert i 30 år. De har til nå fått gjort ganske mye, men har fortsatt mye å jobbe med.

Lars Dalin fortalte så om Mære Landbruksskole, helt fra de tidligste omtaler av gården i Snorre, gjennom de ulike fasene med ulike eiere, og frem til i dag slik skolen nå er oppbygd og drives.

Deretter holdt Morten Stene et interessant foredrag om Steinkjer by, om opprinnelsen, utviklingen og de viktige hendelsene som har vært med på å forme byen slik vi ser den i dag.

Etter en meget god gryterett i skolens kantine, gikk vi innom skolemuseet som elevene ved skolen har ansvaret for.

Til slutt besøkte vi Mære Kirke, hvor Eina Hermann på en flott måte delte sin store kunnskap om den 800 år gamle kirken med oss. (Wikipedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *