Nord-Trøndelag historielag holdt sitt tradisjonelle vårmøte

 på Snåsa i Snåsa historielags regi lørdag 27. april

Et meget godt gjennomført arrangement, der hovedtemaene var Snåsa kirke og historien om Viosen, med befaring og omvisning. Dagen guide, Osvald Løberg, øste av sine store historiske kunnskaper ispedd en mengde historier om liv og lagnad på Snåsa.

En flott dag for de historieinteresserte deltakerne.

Johan Solheim
Leder i NT historielag

Snåsa 27-04-13

Her er invitasjonen til møtet:

 Nord-Trøndelag Historielag i samarbeid med Snåsa Historielag inviterer til

Vårmøtet på Snåsa lørdag 27. april.
PROGRAM
1030-1100: Oppmøte ved Snåsa Hotell. Kaffe og vaffel ved ankomst.
1110: Velkommen og info om dagen.
1130-1245: Omvisning i den fredede bebyggelsen i Viosen ved Osvald Løberg.
1330-1430: Omvisning og informasjon om stiftelsen Bredesmoen ved Kjell Nastad.
Kaffe ved ankomst (Værforbehold: alternativ Snåsa kirke).
1500 : Middag og  avslutning på Snåsa hotell.

.

Totalkostnad servering: Kaffe og vaffel ved ankomst, middag med dessert og kaffe før avreise –  kr 275.-

Vi ber om at laga sprer informasjonen til medlemmene, og vi håper mange vil ta del i arrangementet.

.

VEL MØTT!!!!

Nord-Trøndelag historielag,   Johan Solheim    (leder)

Snåsa historielag, Aage Albert Berg  (leder)