Årsmøte 2006

Årsmøte 2006 – 25. november 2006 – Falstadsenteret, Skogn

Omvisning

Direktøren ved Falstadsenteret, Tone Jørstad, orienterte først kort om Falstads historie og om dagens oppgaver og bruksområder. Falstadsenteret er totalrenovert, kun en enkelt celle, en mørkecelle, er bevart slik den var brukt under krigen. I dag er Falstadsenterets formål å være et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter. Deltakerne gikk deretter gjennom den tankevekkende men dog interessante utstillingen “Ansikt til ansikt”, som ble åpnet for publikum 7. oktober 2006.

   
Utstillingen i kjelleren.JPG
Falstadskogen-2.JPG
Falstad.JPG
Orientering.JPG
Utstillingen i kjelleren.JPG
Falstadskogen-2.JPG
Falstad.JPG
Orientering.JPG
Utstillingen i kjelleren.JPG
Falstadskogen-2.JPG
Falstad.JPG
Orientering.JPG
Utstillingen i kjelleren.JPG
Falstadskogen-2.JPG
Falstad.JPG
Orientering.JPG

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *