Årsmøte 2012 i Nord-Trøndelag Historielag Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Mediarommet,  24. november 2012

PROGRAM:

1030-1100: Orientering om Stiklestad og Verdal historielag

1100-1330: Årsmøte

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Årsmelding for 2012.

3. Regnskap. Legges fram på møtet av kasserer

4. Budsjett. Legges fram på møtet av kasserer

5. Arbeidsplan

– Utgivelse av årbok – Vårmøte med tema/befaring – Kursvirksomhet – Formidling av kulturhistorisk stoff – Planlegging trøndsk-jemtske historiedager 2014 i Nord-Trøndelag

6. Fastsetting av årspenger. -Styrets forslag: Ingen endring

7. Valg. Valgkomiteens forslag . Se vedlegg

8. Presentasjon av årboka v/Åke Junge

1330-1430: Middag med underholdning. – Fra teateroppsettingen «Grenslaus» – Om innflyttinga i Vera på slutten av 1700-tallet

1430-1515: Verdalsraset v/Øystein Wallberg (Jubileum 120 år i 2013)

1530: Avslutning

Pris for kaffe, lefse og middag kr 250 som betales ved starten.

Årbokbytting/salg vil innpasses

Styret håper alle lag kan stille med representanter og ønsker vel møtt