I kolonnen til venstre legges referater fra styremøter i Nord-Trøndelag Historielag ut. Siste styremøte øverst.