Referat 23.03.2022

Møte i Nord-Trøndelag Historielag på Tautra, Klostergården
23. mars 2022 kl 1700.

Til stede: Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz, Åke Jünge, Arnt Stavset og Sveinung Havik.
Avbud fra Per Harald Ressem, Hågen Ven, Morten Olsen Haugen.
Etter møtet en orientering om klostergårdens historie og dagens virksomhet. Bjørn Juberg fra Frosta Historielag ga til beste om Frosta kommune, Tautras geografi og historie, samt lagets omfattende virksomhet. En interessant lokalhistorisk reise!

Sak 6/2022: Planlegging av årsmøtet

Det vises til Sak 2/2022: Årsmøte, planlegging
Dette blir første årsmøte etter endringer der rapportering nå følger kalenderåret. Siste årsmøte ble avholdt på Ekne, Falstad. Saksdokumentene forberedes, og godkjennes i neste styremøte. Vedtak: Årsmøtet legges til Rinnleiret, 2dre april. Frist for inngående saker settes da til 22. mars, og i følge vedtektene kunngjøres årsmøtet med 3 ukers varsel. Knut Atle varsler lokallagene og holder i tråden…


Ved en inkuri ble ikke invitasjon til årsmøtet sendt lagene slik vedtektene krever, og følgelig forskyves årsmøtet fra april til mai. Deretter ble samtlige årsmøtedokumenter gjennomgått (korrekturlest) med unntak av regnskap og budsjett. Til Årsplan ble det nevnt er rekke interessante tema som burde vekke interesse i lokallagene. Økonomi, regnskapsføring, og StyreWeb ble på nytt etterlyst.
Vedtak:
Årsmøtet holdes lørdag 14. mai på Rinnleiret. Det vises til vedlagte dokumenter.

Sak 7/2022: Årshjul
Under drøftig om Årsplan kom spørsmålet om struktur og planlegging i forhold til årsmeldingsperiode og styrets egen virksomhet. Konklusjonen ble et Årshjul som lister opp styret oppgaver.
Vedtak:
Sekretær lager et Årshjul-utkast som sendes på en «høringsrunde» til styret, og følges opp i neste styremøte.

Sak 8/2022: Eventuelt
– neste styremøte legges til Meråker


Sveinung Havik (sign)