Årsmøte 2021

På årsmøtet i 2019 ble det vedtatt at tidspunktene for årsmøtet og halvårsmøtet skulle endres. Dette er hentet fra referatet 2019:

Sak 9/19: Forslag til vedteksendring.
Leder fremmet styrets forslag: §6 Årsmøtet: Første setning i hht gjeldende praksis:Årsmøtet blir halde ein gong i året (om hausten). Medlemslag med over 300 medlemmer har 5 utsendingar kvar.
Styrets endringsforslag:
Årsmøtet blir halde ein gong for året før 30. april. Medlemslag…….
Tilføyelse:
Leder understreket at neste årsmøte blir før 30. april 2021! Som en naturlig konsekvens blir halvårsmøtet lagt til tidlig høst. Åshild Vang foreslo at med en slik endring vil det være naturlig å kombinere halvårsmøtet med presentasjon av årbokutgivelsene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med Vangs tillegg.

I 2020 skulle halvårsmøtet ha vært avholdt på høsten, men pga Covid-19-pandemien måtte dette avlyses. Og pga samme pandemi måtte også årsmøtet forskyves til det var tillatt å samle så mange personer i ett fysisk møte. Det ble derfor gjennomført den 27. mai 2021.

27. mai 2021 kl 17.00 – 20.15 – Falstadsenteret på Ekne, Nord-Trøndelag

Konservator Arne Langås ønsket deltakerne velkommen til Falstadsenteret, og tok oss i forkant av årsmøtet med på en interessant orientering om Falstad skolehjem (1921 – 1941) og Falstad fangeleir (1941 – 1945). Vi fikk omvisning i Kommandantboligen som nå åpnes for publikum etter omfattende restaurering.

Etter årsmøtet orienterte Arne Langås om “Fangehistorie fra 2. verdenskrig” og databasen “Fanger.no”.
Du kan lese mere om prosjektet på https://www.fanger.no/articles/bakgrunn