Referat 22.04.2021

Møte i Nord-Trøndelag Historielag på Vatn Bistro i Åsen; 22. april kl. 1800-2000.

Til stede: Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz, Per Harald Ressem, Bjørn Olav Juberg, Hågen Ven, Åke Jynge og Sveinung Havik.
Før styremøte invitasjon til Arentz Antikk, hvor Rannveig orienterte, og etterpå til møtestedet hvor Vidar Dahl tok imot oss. «Vatn Kulturspinn er en kunst- og kulturnæringsbedrift. Basert på Vatn gård sine ressurser; historie, miljø og bygningsmasse er Vatn KulturSpinn et attraktivt sted for kunstproduksjon, kunstfomidling og et særpreget sted for arrangementer, kurs og seminar-virksomhet…(…)…Gården Vatn har en lang og rik kulturhistorie. Skriftlige kilder strekker seg tilbake til 1265, da Kong Magnus Lagabøter var eier….
Se også >>>
Vatn Bistro | Facebook

Sak 1/2021: Presentasjon av regnskap
Per Haraldorienterte om overgangen fra det private regnskapsbyrået (avsluttet pr. 1. januar) og til Økonomimodulen som nå er tatt i bruk. Se også Sak 14/20. Regnskapet er godkjent (med kr. 70 000,- i underskudd), noe som skyldes bokføringsteknisk praksis. Dette vil kassereren – sammen med godkjente revisjonsmerknader – ta med til årsmøtet. Medlemsavgiften fra lokallagene er på det nærmeste betalt.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 2/2021: Salg av årbøker

Per Harald viste til at lista over «årbok-tingarar» ligger på StyreWeb, og at utsending fra regnskapskontoret heller ikke denne gangen ble vellykket. Fom årets årbok vil dette kunne styres på en ryddigere måte. Om lag trefjerdeparter av opplaget (600 ex) er solgt så langt. Årsaken til omtalte underskudd skyldes bla at trykkeutgiftene av de to siste årbøkene (kr. 210 000,-) ble ført på samme regnskapsåret. Ellers jobbes det med videresalg (pakketering) av eldre årganger til lokallagene. Det ble opplyst at det foreligger en liste over «gratis-tingarar», som styret var ukjent med.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, og vil undersøke kriteriene til «gi-bort-lista» i et seinere styremøte. Styremedlemmer får årboka gratis det året de sitter i styret.

Sak 3/2021: Status for årbok 2021 og/eller «Skriver I karle?».
Redaktør Åke Jynge gjorde rede for arbeidet så langt – årboka er 100 år i år! –  som er lovende hva angår tema og «nye fjes».
Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2021

ForfattarArtikkelOmfangStatusAnsv
Åke JüngeForord2s ÅJ
Knut Atle Aarbu <kaarbu@ntebb.no>Leiarteigen2s ÅJ
Åke JüngeÅrbok i 100 år15-20s ÅJ
Midthjell, Harald Bugge <Harald.Bugge.Midthjell@samediggi.no>Reinofferplass i Skjækerfjella7s ÅJ
Åke JüngeOm det samiske namnet på Hermanssnasa10s 5-6 illUtkast ferdigÅJ
Midthjell, Harald Bugge <Harald.Bugge.Midthjell@samediggi.no>Ogndal Utkast ferdigÅJ
Per StoremyrSakshaug kirke – nye teorier Frå 2020KEP
Roar Hagen-Diez roardiez@hotmail.comOm stadnamnet Timstokkhaugen Utkast ferdigSV
Aud Marie Mollan <audmollan@gmail.com>Ytterøens Sundheds-kommision av 1831  ÅJ
Aud Eli Kristoffersen <audelikristof@gmail.com>Husmannskvinner i Bartnes, Beitstad Ide 11.3.21ÅJ
Morten Olsen Haugen <bokmorten@gmail.com>Etternamn i Mosvik 187512sUtkast ferdigSV
Aud Marie Mollan <audmollan@gmail.com>Paulianna Northug som vaksinerte hele Verran  ÅJ
Arnt Erik Selliaas <a-e-sell@online.no>Hundreåringen fra Snåsa som ble rikskjendis12s 9 foto 4 faksimilUtkast ferdigÅJ
Tormod Røe <tormod.roe@gmail.com>Tuberkulose Utkast ferdigKEP
Kirsten Joveig Gartland <kirjoga@online.no>Lokalhistorikaren Johannes Urstad skreiv den første artikkelen i NT historielags årbok Ide 10.3.21ÅJ
Reidun NylandÅ være barn under krigen6s Ill?FerdigSV
Anne Hertzberg Welhavens gt 12 N-0350 Oslo, Norway Mail: annhertz@online.no Mobile: +47 9719 7117Doktor Hummel sin innsats under 2. verdenskrig24sFerdig Plasser bilderÅJ e-post 8.1.21
Gunnar Bremset <bremsegu@online.no>Krigsmuseet i Steinvikbukta Bildemateriale 2vk Må vel få påminningÅJ KEP
Erik Fløan <erik.floean@gmail.com>Estiske flyktningar på 1950-tallet Ide 8.3.21ÅJ
     
     
Åke JüngeBibliografi NThist årbøker 2000-202020s ÅJ
Morten Olsen HaugenNy lokalhistorisk litteratur   
Knut Atle AarbuÅrsmeldinger og lokallag   
Rannveig ArentzDa munkene kom tilbake til Trøndelag Til åb 2022? 


Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Sier seg godt fornøyd, og ser fram til mange gode leseropplevelser til høsten.

Sak 4/2021: Kåring av beste lokalhistorisk årbokartikkel. Status og evaluering
Ide-skaper Morten Olsen Haugen manglet, og følgelig kom vi ikke lenger…

Vedtak: Styret kommer tilbake til saken i et seinere møte. Grunnet pandemien ble det vanskelig å «markere» fjorårets vinnerne, men styret støtter årbokredaksjonens forslag om å trykke «vinner-artikkelen» i kommende årbok.

Sak 5/2021: Årsmøte

Styret vurderte gjennomføring (teams eller analogt) i disse C-19-tider, og inviterer til årsmøte i Festiviteten (Levanger) torsdag 27. mai kl. 1800. Valgkomiteen settes i arbeid, og årsmøtet kunngjøres på FB-sida ihh til vedtektene. Lokallagene anmodes om at representasjon tilpasses gjeldende smittevernregler fra FHI. Styreleder koordinerer forberedelsene.

Sak 6/2021: Årsmelding

Årsmeldingen vil til dette årsmøtet dekke en periode på 1,5 år som en konsekvens av vedtaksendringen på Stiklestad.
Vedtak: Sekretæren skriver «pandemi-årsmeldingen» – sendes styret til gjennomlesning og godkjenning – inngår som del av årsmøtedokumentene.

Eventuelt:
– «Regional plan for kulturmiljø»/Trøndelag fylkeskommune v/Kristin Haugan. Styret velger å avvente til saken kommer på høring i juni. (BOJ)
– Jon Suul-bokserie. Styret bevilger kr. 5 000,- som bidrag til utgivelsen.
– Prosjekt «Kulturminner og privatarkiv». Styreleder kontakter prosjektleder Tone Stakvik, IKA Trøndelag.

Sveinung Havik, ref.