Lagets årbøker

Publikasjoner

Slik bestiller du årboka

Ønsker du å bestille årbøker eller å bli årbokabonnent kan du sende en epost til Per Harald Ressem

Prisen på årboka er i 2022 kr 399,- i bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

 

Register over Nord-Trøndelag Historielags årbøker

1921-2013 Øyvind Bendt Aas
2014-2021 Åke Jünge

Om hele registeret (med lenke til emneordsregisteret 1921-2013) se:
http://sites.google.com/site/oeyvindbendtaas/Home

Under denne lenken kan du åpne en alfabetisert liste over forfatterne til alle artikler som har vært gjengitt i Nord-Trøndelag Historielags årbøker fra starten fram til 2021.

Under denne lenken kan du åpne et artikkelregister sortert pr årbok fra starten til i dag.

Ansvarlig for oppdatering: Åke Jünge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *