Publikasjoner

Slik bestiller du årboka

Ønsker du å bestille årbøker eller å bli årbokmedlem kan du sende en epost til Per Harald Ressem

Liste over artikler i årbøkene fram til 2013

Under denne lenken kan du åpne to alfabetiserte lister over alle artikler som har vært gjengitt i Nord-Trøndelag Historielags årbøker fram til 2013. En liste er sortert etter forfatter, den andre etter emne.   Ansvarlig:  Øyvind Bendt Aas

Nedenfor  finner du innholdsfortegnelsen i hver av Nord-Trøndelag Historielags årbøker fra år 2003 til den sist utgitte.

Årbok for Nord-Trøndelag 2020

 • Åke Jünge, redaktør: Forord
 • Knut Atle Aarbu: Leiarteigen
 • Olav Andreas Moen: Korsbauta og steinkors
 • Folke Forfang: Sagbruksdrift i Nord-Trøndelag 1610-63
 • Olav Skevik: St. Olavs prebende i Beitstad
 • Merete Røskaft: Kloke koner, klostermedisin og den farligste av alle epidemier
 • Åke Jünge: Nye funn om samen Daniel Mortenson
 • Ottar Skjerve: Allmenningssaken i Stod Sellifjell og Nord-Trøndelag
 • Jarle Øra: Om jekter og jektbrukets utvikling i Innherred og andre deler av Trondheimsfjorden
 • Aashild Bjørgum Øwre: Langleinane – damaskveven frå Vestrum på Ekne
 • John H. Stamnes: Svein Nilsson – avismann og historiker
 • Solfrid Vestli: Panden er høi, ofte med temmelig store buler
 • Ivar E. Stav: Tre arkitektoniske kraftperler
 • Tormod Røe: Familien Kirkeby-Garstad
 • Hans Olav Løkken: Ingeborg Klokkhaugens skjebne
 • Hans Olav Løkken: 1821 – Ei gate i Brasil med aner fra Stjørdal
 • Erik Fløan: Godt jordet: Gårdshistorie for Østre Fløan på Skatval 1945-2000
 • Roald Veimo: Kampene på Verdalsøra 21. april 1940
 • Torstein E. Bruvoll: 75 år siden sabotasjeaksjonen ved Jørstadelva
 • Terje Carlsen: Da nazistene fikk Håkon Bleken til å tegne kino
 • Terje Carlsen: Fatterns krig
 • Robert Øfsti: Reguleringsplan med liv og idéinnhold
 • Helle Vangen Stuedal: Da plast ble historie
 • Åke Jünge: Hans Barlien – denne forunderlige Mand
 • Åke Jünge: Nord-Trøndelag historielag 100 år
 • Morten Olsen Haugen: Ny lokalhistorisk litteratur
 • Årsmeldinger fra lokallaga
 • Årsmelding fra hovedlaget

Årboka koster kr 375,- fra bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2019

 • Åke Jünge, redaktør:  Forord
 • Magnus Fiskvik:  Leiarteigen
 • Åke Jünge:  Leiarane i Nord-Trøndelag historielag 1999 – 2019
 • Torgunn Østbø:  Miserabiles personae  –  de svake i samfunnet.
  Magnus Lagabøtes landslov
 • Ola Storsletten:  Takkonstruksjoner av en Trøndelag-type
 • Margrethe C. Stang:  Middelalderskulpturer fra Mosvik og Grong
 • Torstein E. Bruvoll:  800 år kirkejubileum på Snåsa
 • Solfrid Vestli:  I ly av det heilage fjellet
 • Olav Andreas Moen:  Første todelte åkerrull på Innherred  –  kanskje i hele landet
 • Frits Wahlstrøm:  Isachsen & Renbjør  –  orgelfabrikk gjennom 125 år
 • Tormod Røe:  Med bakgrunn i grenseland
 • Aud Mollan:  Nordlandsjekta “Anna Karoline” av Mosvik
 • Åke Jünge:  Samisk historie i grensefjella Verdal  –  Meråker
 • Terje Carlsen:  Justismordet på Halsan Nordre
 • Sveinung Havik:  Levanger Buekorps; uniformerte gutter med fane, tregevær og trommer
 • Lisen Roll:  Lege i krig
 • Asbjørn D. K. Eklo:  Da rektor Ørakers familie ble kastet ut av sin bolig
 • Terje Carlsen:  Da traktoren kom, ble frittgående høner burhøns
 • Terje Carlsen:  Porten kalles trang
 • Robert Øfsti:  Reguleringsplan med “Liv og idéinnhold”
 • Kirsten Joveig Gartland:  Minner og historier fra Ingvald Jåmas barndomstrakter
 • Erling Berg:  Industrieventyret i Verdal fyller 50 år
 • Guri Hjulstad:  Fylkeskulturprisen 2018
 • Morten Olsen Haugen:  Ny lokalhistorisk litteratur i Nord-Trøndelag 2019
 • Lokallaga i Nord-Trøndelag historielag
 • Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2018

Årboka koster kr 375,- fra bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2018

 • Åke Jünge, redaktør:  Forord
 • Magnus Fiskvik:  Leiarteigen
 • Kalle Sognnes: Fra Bøla til Stykket
 • Merete Moe Henriksen: Bronsedepotet i Hegra
 • Midthjell og Wammer:  Døden i skaret
 • Sofrid Vestli:  Sjamanen som vart til ein slange
 • Svein Karlsen:  Armfeldts hærtog i Trøndelag i 1718
 • Roald Veimo:  Karolinernes felttog
 • Lindegaard og Ohlen:  Hollandske skip i Hyndøyvågen på Frosta
 • Svein Karlsen:  Nekrolog over et nedlagt fylke
 • Olav Andreas Moen:  Folkehøgskolen 150 år
 • Torstein Engum Bruvoll:  Husmannsplasser under prestegården Vinje
 • Stein Ørnhøi:  PS om en stridsmann fra Framverran
 • Tormod Røe:  Susendalen  –  Vandring mot nord
 • Åke Jünge:  Sørsamar på verdensutstillinga i Chicago 1893
 • Asbjørn Eklo:  Jernbanearkitekt Paul Due
 • Terje Carlsen:  100 år siden spanskesyken
 • Terje Carlsen:  Da Petter Smart på Nyenget brakte framskrittet til Levangernesset
 • Magnhild Folkvord:  Magnild Haalke og kvinnesaka
 • Gunnar Bonsaksen:  Einar Berg  –  Forfatteren fra Hegra
 • Reidun Nyland:  Tante Margit
 • Åke Jünge:  Samar som utstillingsobjekt
 • Guri Hjulstad:  Fylkeskulturprisen 2017
 • Arne Espelund:  Korreksjon til artikkel om jernvinna i årbok for 2017
 • Morten Olsen Haugen:  Lokalhistorisk litteratur
 • Sveinung Havik:  Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2017
 • Magnus Fiskvik:  Årsmeldingar, lokallag

Årboka koster kr 375,- fra bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2017

 • Åke Jünge, redaktør:  Forord
 • Magnus Fiskvik:  Leiarteigen
 • Arne Espelund:  Jernvinna i Nord-Trøndelag. OBS: Se korreksjon til artikkelen her.
 • Øystein Ekroll:  Prestegravsteinar i Nord-Trøndelag før og etter reformasjonen
 • Solfrid Helen Vinje Vestli:  Om å få terningkast ni  –  ei historie om eit mellomalderfunn
 • Svein Henrik Pedersen:  Fra Åsen til Sverresborg   –  Lo kirke og dens merkelige historie
 • Torstein Engum Bruvoll:  Presten Sylow og noen av hans etterkommere
 • Lars Macedo:  “Grønlands-Kristiansen”  –  Sverdrups yngste mann
 • Gunnar Bonsaksen:  Inderøy, Bjørnson og en roman av Peter Egge
 • Ivar Erlend Stav:  Helge Sandberg som ung sjømann,
  brev fra seilskutene “Arizona” og “Germanic” 1902 – 1904
 • Terje Carlsen:  Levanger Arbeiderparti  –  fyller 110 år i valgåret 2017
 • Arne Langås:  Hjelpekrysseren “Berlin” i Lofjorden
 • Olav Andreas Moen:  Nord-Trøndelag flyttbare husmorskole i åra 1919-53  –
  med Inga Marie Moen som styrer, ildsjel og pådriver
 • Asbjørn Eklo:  Der roser aldri dør
 • Toralf Granaune:  Sjøgata 40, Emilies hus  –  arbeiderbolig og museum
 • Nils Georg Leirset:  Gården Tromsdal i Verdal  –  Historien om en gård truet av industri
 • Asbjørn Eklo:  En brudekjole og en “harrytur” til Sverige for 66 år siden
 • Sveinung Havik:  Norsk-Jugoslavisk Samband i Levanger
 • Morten Olsen Haugen:  Lokalhistoriewiki  –  historielagenes beste venn på internett
 • Åke Jünge:  Rakrygga arkeolog i grenseland
 • Kirsten Joveig Gartland:  Ei spennende fortelling om en uvanlig mann fra Grong
 • Guri Hjulstad:  Stjerna blant barnebokforfatterne. Fylkeskulturprisen 2016 til Kari Stai.
 • Årsmelding fra Nord-Trøndelag historielag 2016
 • Arne Langås:  Årsmeldingar, lokallag
 • Morten Olsen Haugen:  Lokalhistorisk litteratur

Årboka koster kr 375,- fra bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2016

 • Åke Jünge, redaktør:  Forord
 • Johan Solheim: Historiens rolle
 • Kalle Sognnes: Med båt og lur
 • Einar Haugan: Salg av myrmalmjern på markedene i Midt-Norden i jernalderen?
 • Solfrid Vestli: Då Ekne var ein liten bergstad
 • Svein Kvistad: Lepra i Nordre Trondhjems Amt på 1800-tallet
 • Jon Segtnan: Ole Anton Qvam og “Det røde amt”
 • Knut J. Støvne: Trøndersk kirkestrid  Sør-Afrika
 • Tormod Røe: Jernbanen til Sverige
 • Sveinung Havik: Jernbaneparken i Levanger
 • Magnhild Folkvord: Betzy Kjelsberg
 • Åke Jünge: Det første samelandsmøtet
 • Liv Inger Østerlie: Frostabunaden
 • Asbjørn D. K. Eklo: Gunnar Strømsøe fra Levanger
 • Olav Andr. Moen: Quisling på besøk i Inderøy
 • Stein Ørnhøi: Veien til eventyrland
 • Hans Olav Løkken: 1858 – Flystevner på Værnes
 • Morten Olsen Haugen: Mosvik anno 1966 – et overgangsår
 • Robert Øfsti: Ishockeyhistoria i Nord-Trøndelag
 • Espen Leirset: Nordtrønderen er død.  Leve trønderen!
 • Grethe Fatima Syéd: Om å lese Duun
 • Guri Hjulstad: Fylkeskulturprisen 2015 til Motorpsycho

Årboka koster kr 375,- fra bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2015

 • Åke Jünge, redaktør:  Forord
 • Johan Solheim:  Med blikket mot 2020 – 2030
 • Arnt-Erik Selliaas:  Fra utgravningen i Mære kirke i 1966 og 1967
 • Åke Jünge:  Svenskane i Mediåura
 • Solfrid Vestli:  423 år på tur
 • Åke Jünge:  Lars Larsen si gievrie
 • Kirsten Joveig Gartland:  Administrative grenser i Namdalen fram til 1837
 • Ingvar Mikkelsen:  Inntrøndersken etter Karl Braset
 • Bjørn Roar Krogstad:  Hva stadnavn kan fortelle om ei bygds historie
 • Jon Segtnan:  Peder Strand Rygh og hans juryvotum
 • Stein Ørnhøi:  Portrett av en husmann, opprører og emigrant
 • Gunnhild Kværness:  “Eit hus som vil meg hysa”
 • Ivar Erlend Stav:  På sporet av ingeniør Helge Sandberg
 • Stig Baumeyer:  Hjelpekrysseren “Berlin”s minne
 • Terje Carlsen:  Idretten i Levanger under krigen
 • Aud Åse Reitan:  Per Renbjør og krigen
 • Robert Øfsti:  “… du som mønsterstad”
 • Asbjørn D. K. Eklo:  Da jeg felte en tåre over en ukjent soldats grav
 • Asbjørn D. K. Eklo:  Levangergutten Jens Bolling
 • Bernhard Ellefsen:  Livets egen røst
 • Svein Kvistad:  Om trønderdikteren Peter Egge (1869 – 1959)
 • Guri Hjulstad:  Ubestikkelig! (fylkeskulturprisen 2014)

Årboka koster kr 375,- fra bokhandel, kr 275,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2014

 • Johan Solheim:   Jubileumsåret 2014
 • Olav Skevik:   Nordtrønderne og 1814
 • Harald Hvattum:   Eidsvollsmannen Hieronymus Heyerdahl
 • Jon Segtnan:   Eidsvollsmannen Hans Christian Ulrik Midelfart (1772-1823)
 • Kirsten J Gartland:   Georg Sverdrup i lys av gammel og ny kunnskap
 • Arne Langås:   Erik Nonstadplass  –  et 200-årsminne
 • Magnhild Folkvord:   Fredrikke Marie Qvam og kampen mot internasjonal kvinnehandel
 • Gunnar E Kristiansen:   Det Norske Totalavholdsselskap i Nord-Trøndelag
 • Nils Torske:   Daguerreotypiet fyller 175 år
 • Hans Olav Løkken:   Værnes flyplass  –  100 år
 • Rolf Vestvik:   Britiske bombefly og Shetlands-Larsen i aksjon mot “Tirpitz”
 • Harald Sveian og
  Fredrik Høgaas:   Strandlinjer høyt over havet på Leka
 • Kalle Sognnes:   Vandringer på berget
 • Bjørn Roar Krogstad:   Myras hemmeligheter
 • Aud Åse Reitan:   Å være født med seierslue
 • Hilde Monika Røstad:   Kulturmiljøfredningen av Levanger by
 • Joar Asbjørn Gjerstad:   Historia om fjellplanen for fjellområdene Verdal – Lierne
 • Svein Kvistad:   Fjordkulturmiljøet på Inderøy og arbeidet med jekta “Pauline”
 • Guri Hjulstad:   Fylkeskulturprisen 2013 til Blues in Hell
 • Olav Andreas Moen:   Fjellmannen som gikk to gonger til Kongen i Stockholm
 • Solfrid Vestli:   Trøndersk
 • Asbjørn Ekle:   Levanger-gutten Odd Nilsen

Årboka koster kr 350,- fra bokhandel, kr 250,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2013

 • Johan Solheim:   Landslaget for lokalhistorie eller Norges historielagsforbund?
 • Magnhild Folkvord:   Fredrikke Marie Qvam – feminist og stemmerettsstrateg
 • Arne Langås:   Et i flere Henseender høist umoralsk Menneske
 • Lars Lilleby Macedo:   Chamberlains kyllinger  –  nytt materiale om krigshandlingene i Nord-Trøndelag 1940
 • Svein Kvistad:   Fredrik Hammond –  oppvokst på Inderøy  –  halshogd i København
 • Arnt-Erik Selliaas:  Johan Randulf Bull  –  Nordtrønderen som ble Norges første høyesterettsjustitiarius
 • Kjell Furuset:   Plantenavn fra Sparbu etter Karl Braset
 • Webjørn Berg:   Historien om Magna og Thoralf Schanche
 • Eystein Bardal:   Jon Leirfall  –  minner og refleksjoner ved hans død
 • Asbjørn D. K. Eklo:   Guttorm Grøneng  –  oppfinner, politiker og de vergeløses forsvarer
 • Johannes Vongraven:   Gustav Sjaastad  –  høyesterettsadvokat, stortingsmann, statsråd og fylkesmann
 • Gunnar Bonsaksen:   Jacob Breda Bull og en lærer fra Stjørdal
 • Agnar Nordback:   Tunnsjø og Tunnsjøguden
 • Åke Jünge:   Tjåehkere  –  Tunnsjøguden
 • Kalle Sognnes:   Solsemhulen på Leka hundre år etter
 • Kjell Andre Brevik:   Båten i Berget  –  helleristningene på Kjølen i Ekne
 • Solfrid Vestli:   Bergbygda på Ekne  –  bondebygd eller samegrend?
 • Guri Hjulstad:   Fylkeskulturprisen 2012 til Pe-Torsa
 • Morten Olsen Haugen:   Bankjubileer og bygdehistorie  –  eksemplene Grong og Aasen
 • Tormod Røe:   En bokomtale om seterdrift
 • Einar Haugan:   Gründerfirmaet Thams & Co
 • Olav Andr. Moen:   Striden om den første brua over Straumen i Inderøy
 • Årsmelding Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Rapport fra lokallagene i Nord-Trøndelag
 • Ny lokalhistorisk litteratur ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2013

Årboka koster kr 350,- fra bokhandel, kr 250,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2012

 • Johan Solheim, leiar i Nord-Trøndelag historielag:  Trivelige Trøndelag,
 • Guri Hjulstad:   Fylkeskulturprisen 2011 til Carl Frode Tiller.
 • Einar Haugan:   Vegleier mellom Jämtland og Trøndelag  gjennom tidene.
 • Jon A. Risvaag:   Fra Silkeveien til Midt-Norge.
 • Bjørn R. Krogstad:   Lokal jernsmelting i etterreformatorisk tid. Hva veit en om det?
 • Kalle Sognnes:   Helleristninger i Trøndelags skogområder?
 • Solfrid Vestli:   Sjursmessa.
 • Erik Stenvik:   Knut med ljåen og Kari med riva.
 • Harald Nissen:   Nord-Trøndelags heraldikk.
 • Åke Jünge:   Om bygdesamane på Lynalmenningen i Skogn og etterkommarane etter dei.
 • Arne Langås:   Åsen kirke 1858-1902.
 • Arnt-Erik Selliaas:   Representantene på Stortinget fra Nordre Trondhjems Amt 1814-1839.
 • Olav Andreas Moen:   Utviklinga av det kommunale sjølstyret gjennom 175 år.
 • Bård Toldnes:   Godseier Knut C. Langaard.
 • Bodvar Sonstad:   Annanias Mossing – håndverker og kunstner – rikt liv i trange kår.
 • Birgitte M. Fjørtoft:   Krigsfangeleiren på Valøya.
 • Asbjørn Eklo:   «Volo» Dr. Leon Ellias Volodarsky.
 • Olav Andreas Moen:   Dødelig fallulykke på nøytralitetsvakt ved Vaterholmen festningsanlegg i 1815.
 • Gunnar Kristiansen:   Gustav Christiansen, en faktor man regnet med – både som sanger, musiker, dirigent og typograf.
 • Erling Koldaas:   Skattkiste i jubileumsgave.
 • Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Rapport fra lokallagene i Nord-Trøndelag.
 • Ny lokalhistorisk litteratur ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2012.

Årboka koster kr 350,- fra bokhandel, kr 250,- + porto som abonnent.

Årbok for Nord-Trøndelag 2011

 • Johan Solheim:   Årboka og lokalhistorie
 • Arne Langås:   Falstadskogen – identifikasjonskomiteens arbeid 1945-47
 • Ivar Erlend Stav:   Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad
 • Åke Jünge:   Kvinneliv på Falstad under krigen
 • Jon-Otto Leifseth:   Huset vårt ble bombet 20. april 1940
 • Asbjørn D. K. Eklo:   Levangergutten Fredrik Nannestad Brekke, opererte på flere sider under krigen
 • Bjørn Nilsen:   Noen korte kommentarer til sammenhengene Fredrik Nannestad Brekke opererte i
 • Kalle Sognes:   På en holme i Trondheimsfjorden – helleristningene på Evenhus i Frosta
 • Arnt-Erik Selliaas:   Eidsvollsmennene fra Nordre Trondhjems Amt
 • Jan Brendalsmo:   Levanger i 1000 år?
 • Kirsten Joveig Gartland:   Historia om eit dikt – og ei etterlysning
 • Morten Stene / Erling Koldaas:   Et tegnet reisebrev fra 1849
 • Anders Sakrisvoll:   Johan Falkberget og Nord-Trøndelag
 • Mette Vaag:   Med lidenskapen for historiefaget
 • Alf R Olsen:   Ebba – et navn i et berg
 • Olav Andr. Moen:   Om Hylla på Røra og “Hylla kaffeerstatnings-fabrikk”
 • Johannes Brandtzæg:   Fylkeskulturprisen 2010 til Frode Estil
 • John Olav Wold:   En kunstnerbohem fra Steinkjer

Boka koster kr 340,- inkl porto NB: for årbokmedlemmer koster boka kr 320,- inkl porto.  

Årbok for Nord-Trøndelag 2010

 • Johan Solheim: Hvor går vi
 • Kristian Aurstad: Spredte glimt fra en som tjenestegjorde i Tysklandsbrigadene
 • Olav Kjevik: To søskenbarn på to fronter
 • Einar Wollebæk Andersen: 30 år mellom bark og ved
 • Heidrun M V Stebergløkken: Bergkunsten i Trøndelag – et grenseområde
 • Torstein Engum Bruvoll: Snåsa Skogeierbruk – Snåsabruket
 • Eva Lindgaard: Å dokumentere ristninger
 • Olav Andreas Moen: Tollkasserar Aage Claudius Schult
 • Jan Blom Pettersen og Karl Erik Haug: Hvorfor ble Steinkjer bombet
 • Bjørn Roar Krogstad: Spørsmål knytta til en 400 år gammel henrettelse
 • Thomas Berg: Rekruttskolen på Rinnleiret, eskadronane og veteranane fra 1905
 • Åke Jünge: Biograf Øyvind Bendt Aas
 • Åke Jünge: Ferdaminne 150 år
 • Olav Andreas Moen: 100 år sidan Kristofer Uppdals gjennombrot
 • Gunnar E Kristiansen: Daggry
 • Johs. Brandtzæg: Fylkeskulturprisen 2009 til Bjarne Fiskum
 • Åke Jünge: Også eit 150-årsminne – samepolitikaren Daniel Mortenson
 • Asbjørn Eklo: Flukten fra Dakar
 • Eskil Følstad: Langhuset på Stiklastadir

Boka koster kr 350,- + porto (kr 65,-) NB: for årbokmedlemmer koster boka kr 250,- + porto

Årbok for Nord-Trøndelag 2009

 • Johs Brantzæg: Fylkeskulturprisen 2008
 • Bård Toldnes: Automobilen i amtsledelsens hender
 • Idar Kjølsvik: Det Nord-Trønderske religionskartet
 • Sivert Bragstad: Gælnværsnatta – Gælnatta – Valfallet – eller storstormen
 • Hilde Gunn Slottemo: I Vømmøldala der va det ein gjeng
 • John Wold: Knud Urne
 • Gunnar E Kristiansen: Med sangen som våpen
 • Jan Olav Haraldsen: Gamle ovner
 • Liv Janne Toldnes: En gravplass fra broncealderen
 • Bjørn Roar Krogstad: Forholdene ved en liten fangeleir under 2. verdenskrig
 • Kalle Sognnes: Fra Bøla til Holtås – hvordan tegne en elg
 • Asbjørn D K Eklo: Oluf Christian Dietrichson
 • Åke Jünge: Molla Bjurstedt Mallory (1884 – 1959) – ei verdensstjerne i tennis med røtter i Nord-Trøndelag
 • Olav Andr. Moen: Endelikta til Rinnanbankens nestkommanderende
 • Erik Lie: Samene i Vikna frem til omkring 1800

Boka koster kr 300,- + porto (60,-) NB: for årbokmedlemmer koster boka kr 250,- + porto.

Årbok for Nord-Trøndelag 2008

 • Hans-Magnus Ystgaard: Da Fylkemannsgården var fylkesmannsgård
 • Gunnar E Kristiansen: Med sangen som våpen
 • Åke Jünge: “Frit er det ikke for de qvaksalvere lidt”
 • Gunnar E Kristiansen: Augusta Aasen
 • Hans-Magnus Ystgaard: Brennpunkt
 • Marit Aasan: De svenske tollernes situasjon under andre verdenskrig
 • Alf Roar Olsen: En tragisk ferd mot det forjettede land
 • Tor Odd Braseth: Norges første postførende bilrute 100 år
 • Kjersti Kristoffersen: Kirkebygg i middelalderen. Søkelys på byggingen av Sakshaug gamle kirke.
 • Olav Andreas Moen: NS kommunalforvaltning etter førerprinsippet
 • Per Steinar Raaen: NS-historien på Stiklestad
 • Bjørn Roar Krogstad: Kors, makt og historie
 • Robert Øfsti: Vi må kjenne fortida for å kunne sjå samtida. Vi må sjå samtida for å kunne tenke framtida.
 • Asbjørn D K Eklo: Julaften 1944 på Falstad Strafgefangenlager
 • Kristin Eek: Registrering av harmonium/trøorgel i Sparbu
 • Johs. Brandtzæg: Fylkeskulturprisen 2007

Boka koster kr 300,- + porto (60,-) NB: For årbokmedlemmer koster boka 250,- + porto.

Årbok for Nord-Trøndelag 2007

 • Bodvar Tømmerås: Minneord om Jørn Sandnes
 • Jacob Bjerkem: Forsamlingshusa
 • Bjørn Roar Krogstad: Fra storpolitikk til mellomriksveg
 • Peder Ohlen: Flyktninger i eget land
 • Vidar Natvig: Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening 25 år – litt om prosjektene vi har gjennomført
 • Kjersti Kristoffersen: Sakshaug gamle kirke
 • Leif Alstadhaug: Klassekamp i Skatval
 • Åke Jünge: Om samejenta Parisienna og sørsamene som var på utstilling i Paris 1889
 • Alf Roar Olsen: Meråkergutten som ble fredsdommer i Amerika
 • Hilde A Tokle: Statens fredede og verneverdige bygninger i Nord-Trøndelag
 • Anne Grønli: Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap
 • Lars Tønne: Landsmøte i LLH 2007 i Steinkjer
 • Øystein Walberg: Varsel om ufredstider i gamle dager
 • Jon Segtnan: Peder Hersleb fra Stod

Boka koster kr 298,- + porto (55,-) NB: For årbokmedlemmer koster boka 200,- + porto.

Årbok for Nord-Trøndelag 2006

 • Kalle Sognnes: Helleristningene ved Bøla
 • Alf Roar Olsen: Bens’inn og Bens’a. En historie om et ektepar og et arbeidsliv ved gruvene i Meråker på 1800-tallet
 • Kjetil Arnstein Dillan: Garnesmordet – et 200-årsminne
 • Vidar Natvig: Remmastrauman: Et spesielt samferdselstiltak og kulturminne
 • Annar J Johansen: Fra Røstad offentlige skoles historie
 • Peder Ohlen: Vikinghavna på Frosta. Fra jernalder til nåtid på Fåneshavna
 • Åke Jünge: Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år sidan
 • Gunnar Bonsaksen: Da Magnhild Haalke ble forfatter
 • Roger Rein: Nord-Trøndelag elektrisitetsverks krevende pionertid
 • Marianne Neerland Soleim: “Slavearbeiderne fra øst”. Sovjetiske krigsfanger i Trøndelag 1941 – 45
 • Johs. Brandtzæg: Fylkeskulturprisen 2005
 • Asbjørn Eidnes: På granskningsferd i Namdalen i 1950-åra
 • Hans Olav Løkken: Mosquito skutt ned på Skatval
 • Hilde Gunn Slottemo: Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling

Boka koster kr 298,- + porto (55,-) NB: For årbokmedlemmer koster boka 200,- + porto.

Årbok for Nord-Trøndelag 2005

 • Ida Bull: Trøndelags historie – nytt bokverk om regionen
 • Bjørn Roar Krogstad: Svai hen over fjeld og fjære, rene Norske flagg
 • Vidar Natvig: Regler for benyttelse af Motorvogn
 • Erik A. Engervärn: Unionsupplösningen 1905
 • Jørn Sandnes: Republikanere i det “røde amt”
 • Olav Andreas Moen: Prestens medhjelpere
 • Ane-Charlotte Five Aarset: Ola Five – Geriljalederen med stort ansvar for Norges frihet i 1905
 • Johs. Brandtzæg: Fylkeskulturprisen 2004
 • John Wold: Hvor kom Peter Stalin fra?
 • Merete Røskaft: Endringer i maktens landskap ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder
 • Leif Alstadhaug: Langstein Trafikk
 • Gunnar Bonsaksen: Steinkjerdikteren Einar Solstad
 • Thore Tvete: Frå grænsevagten i 1905
 • Robert Øfsti: Nils Aas i Trøndelag
 • Lars Forseth: Kulturminner! Æ betale itj!

Boka koster kr 280,- + porto (50,-) NB: For årbokmedlemmer koster boka 200,- + porto.

Årbok for Nord-Trøndelag 2004

 • Anders Berleisen Aasved: Da grensene for Trøndelag ble trukket opp
 • Gunnar Bonsaker: Emilie Richter Frich
 • Asbjørn D K Eklo: Fattiggutten fra Levanger
 • Leif Alstadhaug: En glemt miljø- og ressurskonflikt
 • Jakob Bjerkem: Livets høgtider
 • Liv Minsaas: Tradisjoner ved barsel
 • Eina Solberg Hermann: Barneklede – barnestell
 • Berit Bjerkem: Dåpsdrakter og dåpskleda
 • Bjørn Roar Krogstad: Norges eldste kopperdrift
 • Robert Øfsti: Du ska våttå kor du kjæm ifra
 • Tormod Aune: Fredrikke Marie Qvams skjulte agenda
 • Eskild Følstad: Bygging av flettverksgjerder på Stiklestad
 • Torstein Engum Bruvoll: Skogsarbeidaren og kroppsarbeidskulturen
 • Thor Riseth: Arne Sandnes, 80 år – ikke pensjonist, men kårkaill
 • Torstein Engum Bruvoll: Norveg, nasjonalt kystkultursenter og tusenårssted
 • Åke Junge: Samar og rein på Vikna for hundre år sidan
 • Johannes Brandtzæg: Fylkeskulturprisen 2003

Boka koster kr 260,- + porto (50,-) (NB: For årbokmedlemmer koster boka 200,- + porto).

Årbok for Nord-Trøndelag 2003

 • Eskil Følstad: Fra langhus til laftahus
 • Bjørn Roar Krogstad: Når kom samene til Trøndelag?
 • Hilde A. Tokle: Statens fredede og verneverdige bygninger
 • Jakob Bjerkem: 100 år gamle friarbrev
 • Bodvar Tømmerås: Pilegrimsleia frå Gløshaugen til Åsa i Snåsa åpna 6. juli 2003
 • Leif Alstadhaug: Fjorden og heimefiskeren (fiske i Stjørdalsfjorden)
 • Kjell Erik Pettersson: Ole Vig, såmannen fra Stjørdal
 • Jakob Bjerkem: Spelet om heilag Olav-nytt på nytt på Stiklestad
 • Vidar Natvig: Vivinus modell 1910- en av Steinkjers første biler
 • Odd Asbjørn Mediås: Einskapsskolen under avvikling?
 • Åke Jünge: Eit sørsamisk skriftstykke frå 1910
 • Bjørn Lund: Statens Skogskole Steinkjer

Boka koster kr 240,- + porto (50,-) (NB: For årbokmedlemmer koster boka 200,- + porto).