Jubileumsårsmøte 2019

Et historielag som er 100 år er virkelig verdt å feire, og det ble gjort på en flott måte den 16. november 2019 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Selve årsmøtet gikk knirkefritt og med aktiv deltakelse fra representantene, du finner referatet under “Om Nord-Tr.lag Historielag” i menyen til venstre på startsiden.

Det gamle styret: Sveinung Havik, Knut Atle Aarbu, Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven.


Vi ble hilst velkommen til Verdal og Stiklestad av Guri Figenschou Raaen fra Verdal Historielag, ett av de største lagene i nordre Trøndelag. Leder Magnus Fiskvik åpnet og ledet årsmøtet videre, og takket for seg og de 3 årene han har hatt vervet da han ble erstattet av Knut Atle Aarbu under valgene.


Åke Jünge, leder i Årboknemnda, ga en fyldig presentasjon av de mange artiklene i årets bok fra Nord-Trøndelag Historielag, som er den 96 i rekken fra den første ble trykt i 1923. Deretter ble det stor aktivitet med boksalg og bytte av bøker mellom de mange som hadde bøker og tidsskrifter å tilby. Alle disse bøkene vitner om stor aktivitet og interesse rundt om i lokallagene.


Jubileumsmiddagen startet med at Magnus Fiskvik hilste alle innbudte gjester og medlemmer velkommen. Hans gjennomgang av de 100 årene ga et godt bilde av hvordan laget ble startet, med 4 historieinteresserte, prominente og optimistiske deltakere på oppstartmøtet i 1919. Laget ble det 17. historielaget som ble stiftet i Norge, og det som lå lengst nord. Utviklinga av laget gikk raskt framover, medlemstallet økte, spesielt da det ble lokale historielag som var medlemmer, og de tidligere direkte medlemmene ble årbokbestillere. Idag har laget over 5000 medlemmer, og er absolutt i god gjenge framover. Organisasjonen endres ettersom staten og samfunnet endres, nye teknikker stiller nye krav, men utviklinga gjør også historiske dokumenter lettere tilgjengelig. Nord-Trøndelag Historielag følger med utviklinga, og kan se fram mot nye år med å sikre historien for våre etterkommere.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_1564-768x1024.jpg
Knut Atle Aarbu og Gunnar Hojem fra Landslaget


Etter første runde med servering var det hilsningstaler fra de innbudte gjestene:


Lederen i Landslaget for Lokalhistorie, Gunnar Hojem, Namsos, leder i Sør-Trøndelag Historielag, Aud Mikkelsen Tretvik, og leder i Namdalen Historielag Trond Prytz. Fra Meråker Historielag fikk laget overrakt en meget spesiell gave fra lederen Alf Olsen, en gruvelykt slik de brukte den i gruvene i Meråker i riktig gamle dager, laget av en stålplate fra Tirpitz.


Etter middagen holdt Oddbjørn Nordset et flott foredrag om “Det røde amt” som Nord-Trøndelag ble kalt, om hvorfor det fortjente denne betegnelsen, og om de personene som hadde satt sine spor i regionen i gamle dager.


Den nye lederen Knut Atle Aarbu avsluttet jubileumsfesten, ønsket alle lykke til, og så fram til å lede laget inn i de neste 100 årene.

38 medlemmer deltok på årsmøtet i Amfiet i Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Styret før valget: Sveinung Havik, Knut Atle Aarbu, Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven.

Guri Figenschou Raaen fra Verdal Historielag ønsket koss velkommen til Stiklestad

Åke Jünge presenterte Årboka 2019

Knut Atle Aarbu ønskes velkommen til å overta

Det er kke ofte en varamann får blomster når man slutter,
men Inger J Grønnesby har møtt trofast i veldig mange år

Her har Knut Atle Aarbu overtatt lederklubba

Magnus Fiskvik åpnet Jubileumsfesten

Gunnar Hojem, Landslaget for Lokalhistorie

Trond Prytz, Namdalen Historielag

Aud Mikkelsen Tretvik, Sør-Tr.lag Historielag

Deltakerne fikk en utmerket sodd, Innherreds ukronede festmåltid.

Her ble det mange rygger, ja!

Upåklagelig stemning blant 48 tilstedeværende

Middagen ble avsluttet med kaffe og bløtkake

Oddbjørn Nordset kåserte om “Det røde Amt”

Alle tidligere ledere som var til stede: Magnus Fiskvik, Tor Falch, Olav Skjevik,
Knut Atle Aarbu, Åshild Bjørgum Øwre og Johan Solheim

Det nye styret: Varamedlemmer Åke Jünge og Jorid Kjesbu, Per Harald Ressem, Sveinung Havik, Knut Atle Aarbu, Hågen Ven. Rannveig Munkeby Arentz var ikke tilstede.

Pause før jubileumsmiddagen, med kjøp/bytte av årbøker