Referat 10.10.2019

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal Bibliotek 10. oktober 1700.

Til stede: Magnus Fiskvik, Inger Johanne Grønnesby, Per Harald Ressem, Jorid Kjesbu, Hågen Ven og Sveinung Havik. Roald Veimo møtte under sak 24.

Før møtet ble tidligere medlem gjennom mange år og leder i laget – Lars Petter Tønne – minnet. Han døde nylig.

Sakliste:

Sak 24/2019:  100 års Jubileet og årsmøte

Jeg viser til forrige referat, og de siste detaljer kom på plass. Regnskapstallene er ikke klare ennå, men Per Harald sender de snarest råd til leder som bakgrunn for budsjett 2020. Leder orienterer leder i valgkomiteen, og setter de i sving.
Vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysningene ble jubileumsbrev og årsmøtedokumenter korrekturlest og godkjent.

Sak 25/2019: Til minne om Lars Petter Tønne
Vedtak:
Leder vil i samarbeid med Jorid skrive minneord i Trønder-Avisa. Hun vil også hilse fra NTHLag med en bårebukett.

Referatsaker:

– Leder opplyste at medlemstallet har passer 5 000, noe som tyder på at det jobbes godt med interessante tema.

– Ingen innkomne forslag har kommet vedr. årsmøtet.


Vedlagt følger årsmøtedokumenter!

Sveinung Havik, ref.
som takker for hyggelige møter og etter årsmøtet setter punktum!