Dagsorden:

Sak 1:   Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2:   Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under referatet

Sak 3:   Årsmelding

Sak 4:   Regnskap

Sak 5:   Årsplan for 2020

–           Utgivelse av årboka
–           Styremøter
            (et årlig fellesmøte med Sør-Trøndelag og Namdal)
–           Kursvirksomhet/temamøter
–           Årsmøter og Halvårsmøter (nye tidspunkt!)
–           Jämt-trøndske historiedager
–           S(lekt) o(g) D(ata)-samarbeid

Sak 6:   Budsjett

Sak 7:    Innkomne saker

Sak 8:    Fastsette årspenger

Sak 9:    Vedtektsendring

Sak 10:  Valg

Sak 11:  Presentasjon av årboka 2019


Jubileumsfeiring fra kl 1400; NTHLag 100 år

Festmiddag med
– foredrag ved Oddbjørn Nordset om “Det røde amt”
– NTHLag 100 år ved Magnus Fiskvik
– årboka sin historie ved Åke Jünge