Referat 21.06.2019

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Mære gård, Skatval 21. juni  kl. 1600.

Til stede: Magnus Fiskvik, Knut Atle Aarbu, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Inger Johanne Grønnesby, Inger Kjesbu og Sveinung Havik.

Sakliste:

Sak 16/2019  Landsmøtet i Alta
Det ble «mimret» litt omkring turen til Finnmark, og det er enighet om at «nord-trønderbenken» sto samlet og ble fornøyd med vedtektsendringer, tredelingen i lokal, regional og nasjonal og økonomiryddinga. Det er god tru på at det går seg til med styreleder Hojem i spissen.
Vedtak:
Leder kontakter styreleder og etterlyser referatet fra landsmøtet.

Sak.17/2019  100 års Jubileum og årsmøte 2019 den 9/11
Viser til sak 15/2019: Årsmøtet 2019 og fylkeslagets 100 års jubileum.
Det legges til rette for årsmøte og jubileumsmarkering på Egge Museum (den gamle fylkesmannsgården på Steinkjer). Svein Karlsen er koordinator på vegne av lokallagene rundt Steinkjer.
Vedtak:
Magnus Fiskvik deltar sammen med lokallagene på Steinkjer i forb. med forberedelser til årsmøtet/jubileumsfesten.

Notat fra Magnus:
Fylkesmannsgården med Egge historielag som teknisk arrangør.

Dette er drøftet med leder Svein Karlsen i Egge Historielag:
Forslag på foredragsholder (Oddbjørn Norset. «Det røde amt», ca 30 min.)
Et historisk tilbakeblikk v/leder i NT Historielag ca 15 min
Mat: Kaffe og noe attåt før årsmøte
Pause for å ordne festbord og deltakerne kan da se en utstilling om fylkesmanns-boligen v/Guldahl (Fylkesmannsgården er også 100 år!).
Jubileumsfeiring med sodd og kaffe med bløtkake. Svein sjekker priser.
Eventuelt musikk og sang.

Gjesteliste: Svein foreslo fylkesmann og noen fra fylkeskommunen. Leder i Landslaget Gunnar Hojem og sekretariatet i landslaget. Sekretariatet ønsker å lage reportasje til «Heimen». Representanter fra Namdalen (T. Prytz) og Sør-Trøndelag (Aud T. Mikkelsen). Tidligere ledere i fylkeslaget, og noen andre (?)
Leder i skriftstyret for årboka med sine medarbeidere.

Budsjett:
Husleie  kr. 4000,00
Mat kr. ? (tilbud fra Chef catering noe dyrt/ evt alternativ)
Foredragsholder    kr. ?
Musikk                kr. ?    

Inntekt: Deltakeravgift. Kr.400 x 60 = kr 24.000.00?
Søke om støtte fra Fylkeskommunen? Andre?

Hvor mye kan vi bruke av egne midler?
Vedtak: Viser til notat fra lederen etter møte med ansvarlig arr. Det forhandles videre med det skisserte opplegget.Etterpå hyggelig sommerfest (mat, drikke og lokalhistorisk kunnskap) på og om gården Mera/Mære vestre.
Sveinung Havik
ref.