Referat 24.05.2019

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Trondheim Lufthavn,Værnes 24. mai  kl. 1000.
Til stede: Magnus Fiskvik, Hågen Ven, Inger Johanne Grønnesby, Knut Atle Aarbu og Sveinung Havik.


Sakliste:

Sak 13/2019: Økonomisk ansvarlig for disponering av fylkeslagets konti.
Vedtak: Per Harald Ressem fungerer som kasserer i fylkeslaget.

Sak 14/2019: Søknad om kursstøtte til Inderøy Museum og Historielag.
Vedtak:
Det bevilges kr. 1 000,- pr kurs. Totalt kr. 2 000,-.

Sak 15/2019: Årsmøtet 2019 og fylkeslagets 100 års jubileum.
Det legges til rette for årsmøte og jubileumsmarkering på Egge Museum (den gamle fylkesmannsgården på Steinkjer). Svein Karlsen er koordinator på vegne av lokallagene rundt Steinkjer.
Vedtak:
Magnus Fiskvik deltar sammen med lokallagene på Steinkjer i forb. med forberedelser til årsmøtet/jubileumsfesten.

Sveinung Havik
ref.