Halvårsmøte 2019

Trass i dårlig vårvær – vind og kaldt over store deler av Innherred – møtte det 19 medlemmer fra lokallagene.

Leder for Frosta Historielag – Bjørn Olav Juberg – ønsket forsamlingen velkommen til Frosta. Så «Millom bakkar og berg», sang med tonefølge av organist Magnus Fiskvik, etterfulgt av en kort appell før han ga ordet til seg sjøl …

Som leder i fylkeslaget innledet han, for å illustrere at vi alle har en hverdagshistorie å fortelle, med en personlig historie omkring sin mors oppvekst. Hans konklusjon var at det blir lengre mellom slike dramatiske fortellinger. Likevel er lokalhistorien full av interessante saksfelt – det viktigste er å få de yngre med – for vi blir aldri ferdige med å svare dem på alle spørsmålene omkring opplevelser i vår egen levetid …

Juberg tok over med en informativ orientering om Frosta kommune. Den nest minste kommunen i Trøndelag i areal, men breddfull av nasjonal og lokal historie. 2 660 innbyggere i dag. På det humoristiske er vel omtalen «Potet og pæng, kjerreng og sæng e ailt æn frosteng træng» vel kjent, men faktum er at «Trondhjems kjøkkenhave» har utviklet og opprettholdt sitt renomé som dyktige jordbrukere. I 1993/94 dukket sykdommen potetålen (potetcyste-nematode) hvilket førte til mindre knoller, som først ble til «grispotet» inntil det i dag er en ettertraktet artikkel ved navnet perlepotet. Sånn kan en dårlig sak snus til suksess! Frosta har også bevist at det går an å leve av ett mål jord, hvis man sår og høster tre ganger årlig. Mange artige historier! Og dette før han kom inn på Tinghaugen, Loktukirka og Kong Magnus Lagabøtes Landslov av 1473.

Leder i fylkeslaget ga en innledning omkring arbeidet det siste året (se eget notat på heimesida), og herfra nevnes arbeid med vedtekter ifb med landsmøtet i Alta, fellesmøter med Sør-Trøndelag Historielag og Namdal Historielag, kursvirksomhet med god deltakelse. Det er hyggelig at det nå er registrert over 5000 medlemmer i de lokale historielagene, men det er beklagelig at 20% av disse faktisk ikke er medlemmer i Landslaget, og sist men ikke minst at Nord-Trøndelag Historielag fyller 100 år siden stiftelsen på Steinkjer.

Litt fra debatten:

-Hvordan få samlet flere deltakerne på halvårsmøtene?
-Sjøl om årets halvårsmøte har et sentralt nasjonalt tema, frister det tydeligvis ikke. Hvorfor?
-Ønske om et overordnet tema på halvårs- og årsmøtene, kanskje eksterne foredragsholdere? Eksempler: Industrihistorie og ulike varianter av dette, f.eks. Norske Skog og vatnet elver som drivkraft for ulik industridrift f.eks. Hopla.
-Lojalitet til tiltak og arrangement, eller er grunnplanet seg sjøl nok?
-Tema som i større grad appellerer til kvinner bør prioriteres fram.

Så ble «Norge i rødt, hvitt og blått» avsunget, deretter var det middags-servering. Vi forflyttet oss tilslutt til Loktu og til en interessant orientering og omvisning av prosjektleder i Frosta kommune, Torgunn Østbø. Tema: Landslovutstillinga eller Miserabiles Personae – De svake i samfunnet – Magnus Lagabøters Landslov 750 år.

Ref./Sveinung Havik
970 45 493