Referat 06.03.2019

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Levanger Bibliotek onsdag 6. mars kl. 1630 – 1830.

Til stede: Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Inger Johanne Grønnesby og Sveinung Havik. Knut Atle Aarbu meldte forfall.

Sak 9: Kurs i StyreWeb 23. mars på SNK Verdal

Vedtak: Viser til tidligere forhåndsorientering til lokallagene, og Hågen har gjort nødvendige forberedelser. Kursdagen blir fra kl. 1100 – 1500. Kursleder Geir Ove Svinø vil presentere systemet: Del 1: Generell presentasjon av mulighetene i StyreWeb, tilpasset et historielag. Del 2: Praktisk kurs/demonstrasjon i de mest sentrale funksjonene i StyreWeb (medlemsregister, kommunikasjon, arkiv, register for utstyr/eiendeler, økonomi, hjemmeside/arrangement). Lokallagene blir invitert med to personer. (gjerne leder og kasserer). Påmeldingsfrist: 18. mars. Leder sender ut kurstilbudet.

Sak 10: Andre kurs? Litt lite påmelding

Vedtak: Styret vil satse på to kurs til for medlemmer i lokallagene. 1) Ingrid Storholmen blir forespurt om et skrivekurs i august/sept. 2) Et kurs om foto (innsamling, arkivering og formidling) med Grethe Hegge i oktober. Styret satser på et Ja fra begge!

Sak 11: Overgang til bruk av StyreWeb

Hvordan gjør vi det med overgang til bruk av StyreWeb. Vi må avklare vårt forhold til vår regnskapsfører.
Vedtak: Kontrakten med Taraldsen krever 3 måneders oppsigelse. Leder varsler opphør fra juli, som betyr at regnskapet fra da føres på StyreWeb. Målet er at regnskapet skal følge kalenderåret, og at årsmøtet da blir etter jul. Halvårsmøtet forskyves til utpå høsten. Leder vil orientere om dette blir på halvårsmøtet, og siden som sak på høstens årsmøte. V

Sak 12: Halvårsmøte på Frosta 4.mai

Vedtak: Et tradisjonelt opplegg med møtestart kl. 1100. Regionlaget orienterer om aktuelle saker mm. Viktig er vedtaks-endringer vedr. Landslagets årsmøte i Alta. Leder snakker med Juberg, og så orienteres styret om det detaljerte programutkastet.

Refsaker:
1) «Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag» ligger ute på www.
2) Vedtektsforslag fra regionlaget sendt til styret i Landslaget.
3) Regionlaget har søkt om driftsstøtte fra fylkeskommunen, kr. 50 000,-.

Sveinung Havik
ref.