Referat 31.01.2019

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Stjørdal museum torsdag 31.januar (avholdt etter fellesmøtet med Sør-Trøndelag og Namdal)

Til stede: Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Knut Atle Aarbu, Hågen Ven og Sveinung Havik

Sak 5: Hva gjør vi med tilbudet fra StyreWeb?

Per Harald kan tenke seg å føre regnskapet etter en opplæring.Har vi noen “gulrot” til lagene for å komme i gang med bruk av StyreWeb?
Vedtak: Styret går inn for å kjøpe dataprogrammet StyreWeb, og starter gradvis opp. Leder skriver kontrakt. Per Harald undersøker om det foreligger en avtale/kontrakt med dagens regnskapskontor.

Sak 6: Kursing av ledere og kasserere

Bør vi takke ja til tilbudet om kursing av ledere og kasserere i lokallaga? Det er flere lag som har meldt sin interesse for programmet. Foreslår at vi arrangerer ett 5 timers studiekurs for alle ledere og kasserere på Verdal i løpet av mars måned.
Vedtak: Hågen forbereder et kurs hvor lokallagene inviteres til innføring og opplæring i StyreWeb. Kurset – som skal være gratisk for lokallagene – holdes av Geir Ove Svinø, leder i StyreWeb i Levanger/Verdal-området.

Sak 7: Vedtekter for Landslaget

Videre behandling av vårt forslag til vedtekter for Landslaget? Møte på Gardermoen 16.februar med vedtekter som tema, hvor nestleder møter. Vedtak: Styret ønsker at regionlagene i Trøndelag skal fremme og stemme fram et samlet forslag til vedteker på Landslaget i Alta. Følgelig vil Hågen samordne de ulike forslag som kom fram i fellesmøtet, og deretter vil Knut Atle og Sveinung kontakte lederen i Sør-Trøndelag – be om et møte sammen med Habberstad – hvor målet er en omforent tekst. Dette må skje slik at trønderenigheten først kan synliggjøres på Gardermo-møtet, og siden kunne fremmes på landsmøtet.

Sak 8: Valg av en ny representant til styret i Slekt og Data Nord-Trøndelag.

Knut Krogstad går ut av styret. Det er ønske om en ny representant fra Stjørdals-distriktet.
Vedtak: Styrets representant i Slekt og Data blir Knut Atle Aarbu.

Sveinung Havik
ref.