Årsmøte 2018

Da er årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag gjennomført etter planen.

Sund Folkehøgskole var et flott sted å holde årsmøtet denne milde novemberdagen. Selve årsmøtet gikk greit, det ble mest diskusjon rundt manglende budsjett for Årboknemnda, men det ble vedtatt å legge inn en budsjettramme for Årboknemndas drift.

Valgnemndas forslag ble godkjent enstemmig, og Knut Atle Aarbu kom inn i stedet for Knut Krogstad. Under “Om Nord-Tr.lag Historielag”, Årsmøter, i menyen til venstre finner du den formelle årsmeldingen og referatet fra årsmøtet 2018.

Etter en nesten helt økologisk middag presentert av skolens egen kokk, gikk vi inn i auditoriet. Der holdt først Åshild Vang en liten innledning, før dagens rektor på Sund, Per Kristian Dotterud, orienterte om skolens historie i 150-årsjubileumsåret. Så tok Magnus Fiskvik opp sin gamle lærer Jenny Nyvik, nå 93 år gammel, og sammen ga de oss et bilde av hvordan det var å være lærer og elev på Sund for 50 år siden. Neste innslag var Ole Andreas Moen som startet på Sund i 1945, og som idag var 92 år gammel. Til slutt fortalte Eva Steinvik om bestemora si, Hjørdis Halmøy Floan  Innimellom disse innslagene fikk vi flott sang av leder Mgnus Fiskvik, akkompagnert av Odd Sæheim.

En lang men meget hyggelig og interessant dag i Nord-Trøndelag Historielags og Inderøy Museums- og Historielags regi!