Styret

Styret i Nord-Trøndelag Historielag valgt på årsmøtet 16.11.2019 (konstituert 2.12.2019):

.

Leder  Knut Atle Aarbu,   Solemsvegen 100 – 7520 Hegra,  455 07 578
Nestleder  Rannveig Munkeby Arentz,  Stokkanvegen 29 – 7630 Åsen,  901 05 995
Kasserer  Per Harald Ressem,  Ressemvegen 9 – 7790 Malm,  936 62 066
Sekretær  Sveinung Havik,  Ole Vigs veg 26 – 7604 Levanger,  970 45 493
Styremedlem  Hågen Ven,  Mellomvegen 3 – 7604 Levanger,  482 98 883

Vararepresentanter:
Åke Jünge,  Verdal
Morten Olsen Haugen,  Mosvik
Bjørn Olav Juberg,  Frosta

Valgkomite:
Inge Nøvig, Sparbu
Steinar Vigen, Stjørdal
Magnus Fiskvik, Skatval

Vi tar forbehold om fordelingen av vervene innad i styret inntil konstituerende styremøte er avholdt.
Eventuelle endringer i øvrige utsendinger og representanter gjøres også senere.

Historisk forum:

Forum for diskusjon av lokalhistorisk skrivearbeid gjerne med en innleder.
Utvalget har vanligvis to møter om året. Leder for utvalget:  Åke Jünge, Verdal

Slektshistorie:

Det slektshistoriske arbeid skjer i samarbeid med Slekt og Data Nord-Trøndelag.
Vår representant i utvalget:  Knut Atle Aarbu, Hegra

Boksamling:

Lagets boksamling fins ved Verdal Bibliotek. Du kan søke i boksamlinga her.
Boksamlinga er registrert ferdig i 1999.

Årbokredaksjon:

Utgivelse av årbok har vært en av lagets viktigste arbeidsoppgaver gjennom alle år.
Redaksjonen består av:

Åke Jünge, Verdal – redaktør
Torstein Engum Bruvoll, Snåsa – redaksjonskomite
Solfrid Vestli, Ekne – redaksjonskomite
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal – bilderedaktør

Webansvarlig:

Grethe Hegge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *