Referat 07.03.2018

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal bibliotek onsdag 7. mars 2018

Tilstede:
Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Knut Krogstad, Åke Jünge, Inger Johanne Grønnesby og Sveinung Havik.

Sakliste:

Sak. 10/18 Referatsaker
1) Invitasjon til årsmøte i Sør-Trøndelag Historielag 17.03.2018.
Vedtak: Magnus, Knut og Sveinung med Hågen som reserve møter for laget.

2) Om trykkeriet på Steinkjer.
Per Harald undersøker hvor mange eldre årbøker som ligger på trykkeriet på Steinkjer.  Etterpå lager styret en salgsplan for restopplaget.

3) Brev fra Studieforbundet kultur og tradisjon om deltakelse og orientering på Halvårsmøtet 14. april.

De kommer gratis, og regionlaget ønsker de velkommen. Leder svarer positivt på tilbudet.
Se også sak. 12 og 14.

Sak. 11/18 Tilskuddsordningene
Orientering v/ Hågen. Skriv fra Trøndelag fylkeskommune vedr. drift og aktivitetstilskudd med søknadsfrist 1. april. Hågen gjennomgikk retningslinjene og krav til søknad.
Vedtak: Alle lag tilskrives og ber om at oversikt over styret (leder, kasserer og sekretær med mobil og e-post), og antall medlemmer blir rapportert raskt til Per Harald.

Sak. 12/18 Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Vil gjerne delta på halvårsmøte med orientering om kursvirksomheten. De sender ut en liten introduksjon til lokallagene før Halvårsmøtet. Hvor stor del av dagen kan vi bruke på dette? Vi bør bevilge noen kroner til lokale tiltak. Hvor mye?
Vedtak: Regionlaget bevilger kr. 1000,- pr. lokallag som setter i gang kurs.

Sak. 13/18 Halvårsmøtet lørdag 14. april
Hvem skal stå som arrangør? Det blir et samarbeide mellom Stjørdal museum og NTHL.
Vedtak: Magnus orienterte styret om forberedelsene. Godt begynt er halvt fullendt som det heter seg. NTHL står for det økonomiske. Halvårsmøtet organiseres sammen med Stjørdal Museum. Sør-Trøndelag Historielag inviteres til halvårsmøtet vårt. 

Sak. 14/18 Halvårsmøtet. Program, innbydelse og påmeldingsfrist.
Hva skal overskriften på dagen være. Programmet blir en markering av starten på folkehøgskolen i Stjørdal. I Grundtvigs fotspor v/John Grønli, tidligere rektor på Sund. Fra Stjørdal folkehøgskole til Sund folkehøgskole 150 år v/John Grønli Hva betydde folkehøgskolen for Stjørdal. Kan vi finne spor etter den? v/Magnus Fiskvik. Stjørdal museum sin utstilling Stjørdal folkehøgskole. Studieforbundet kultur og tradisjon, orientering v/ N.N. fra Studieforbundet.
Vedtak: «Kjærlighet er lysets kilde». Om folkehøgskole og Grundtvig.
Hovedtema blir om folkehøgskolens historie kl. 1030, før middags-servering kl. 1230. Deretter middag og pause i 45 min, etterfulgt av innlegget om studiearbeid fra kl. 1330-1430. Fra omlag kl. 1430 omvisning i utstillinga med orientering av konservator Aud Lyngstad.
Møtet avsluttes kl 1530. Påmeldingsfrist innen 7. april. Deltakeravgift pr. pers kr. 250,-.

Neste møte etter behov.

Sveinung Havik, ref.