Referat 23.01.2018

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal bibliotek 23.01.2018.

Tilstede: Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Knut Krogstad, Åke Jünge, Jorid Kjesbu og Sveinung Havik.

 

Sak. 6/18 Referatsaker
1) Leder orienterte om fellesmøtet fra Trondheim.
2) Det sendes forespørsel om medlemslister og påminnelse om årspenger for inneværende år (se årsmøtevedtaket sak 8/17) før årsmøtene i lokallagene holdes. Ansvarlig=leder.

Sak 7/18 Halvårsmøte

Markering av starten på Folkehøgskolen i Trøndelag? 150 år siden starten på Husby i Stjørdal. Stjørdal museum og Stjørdal historielag tar oppgaven dersom vi ønsker det. Tema ellers: Voksenopplæring/ studiearbeidet, ett tema som passer godt i denne sammenhengen.
Vedtak: 
Legges til Stjørdal denne gangen. Tidspunkt: 14. eller 21. april. Arr. i samarbeid med Stjørdal Museum, utstilling mm., og detaljer tas i et seinere møte.

Sak 8/18 Årsmøte 2018

Det er tidlig å bestemme det, men Inderøy historielag i sammen med Sund folkehøgskole kan være en fin markering på folkehøgskolejubileet. Starten på Stjørdal den 2.november 1868 ble til slutt Sund folkehøgskole. Inderøy historielag ønsker å stå som arrangør.
Vedtak: Årsmøtet legges til Sund folkehøgskole og Inderøy Historielag v/Åshild Vang blir lagets kontaktperson.

Sak 9/18 Regionlagsledersamling. Gjøvik.
Innspillmøte med Fylket på Quality Airport Hotel Stjørdal.
Vedtak:
1) A. Mikkelsen representerer også regionlaget i nord under ledersamlinga på Gjøvik. Leder kontakter Aud vedr. stedsvalget Gjøvik som fortoner seg som et vanskelig reisemål.
2) Styret ønsker å opprettholde regionen slik den er i dag, og ikke utvide med Møre og Romsdal.
3) Knut og Magnus møter på dialogmøtet med Trøndelag fylkeskommune i Stjørdal.

Under eventuelt ble disse sakene nevnt:
1) Per Harald lager et skjema for kjøregodtgjøring, som leveres av hvert styremedlem samlet på slutten av regnskapsåret.
2) Grethe Hegge bevilges kr. 1 000,- i godtgjøring for arbeid med heimesida, mm.
3) Åke melder at Arne Langås ikke lenger kan sitte i skriftkomiteen for årboka. Derfor trengs det en ny person – helst kvinne! – som kan både skrive og korrekturlese, samt veilede/hjelpe artikkelforfatterne. Meld fra om interesserte kandidater!

Nytt styremøte; tirsdag 3. april, Verdal Bibliotek, kl. 1630.

Sveinung Havik, ref.