Korreksjoner til Årbok 2017

Korreksjoner til Årbok 2017

I Arne Espelund sin artikkel «Jernvinna i Nord-Trøndelag» er det to feil:

1)

Tegneserien øverst på side 17 har fått feil figurnummer og bildetekst. Slik skulle det stått:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. 1 – i gropa, tømt etter smelting, blir det lagt vedskier på kryss og tvers for å
danne et slags platå. 2 – Når ved settes til, oppstår et flammehav av gassene fra tjære
og harpiks. Derved blir det trekk ved luftinntakene og høy temperatur ved bakkenivå,
der det er trekol fra en tidligere vedtilsats. 3 – det er satt til malm, 4 – mer ved, og 5 –
den første slaggen har rent ned i gropa. Fast metall samles på toppen av slaggropa. Alt
gjentas inntil 20 – slaggropa er full med 150 kg slagg og med jernlupper øverst.
Metallet tas varmt ut gjennom sideåpningen. Slaggen tas ut kald, kanskje neste dag.

 

2)

I tabellen midt på side 21 skal øverste linje parallellforskyves et hakk mot høyre
slik at R blir stående over 11.7 helt til høyre. Da blir tabellen slik:

Fe2O3 MnO SiO2 Al2O3 P2O5 CaO MgO BaO TiO2 K2O Sum R
Malm 82.63 4.56  5.65 3.62 0.387 0.55 0.18 0.04 0.08 0.20 97.897 11.7