NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG

Til styrets sak 20/17  –  forslag til informasjon til lokallagene:

ER DET INTERESSANT Å SELGE PUBLIKASJONER DERE HAR PÅ LAGER?

På regionlagets nettside kan vi legge ut informasjon om de bøkene/årbøkene og andre skrifter som er laget og distribuert lokalt i det enkelte historielag.

Bakgrunn: gi laget en ny mulighet til å få omsatt bøker de har på lager.

Hvis du og laget er interessert kan du sende inn følgende til grethe@7510.no :

Navn på publikasjonen
Utgitt av hvem, lag/person
Utgitt år
Innholdsfortegnelse eller kort beskrivelse av innhold/tema
Pris
På lager/utsolgt
Kontaktperson for kjøp: navn, epostadresse, telefon

HAR DITT LAG EN BILDESAMLING SOM ER TILGJENGELIG VIA INTERNETT?

Det er allerede lagt ut lenker til noen bildesamlinger, Verdal, Levanger, Meråker og Skatval. Her kan også ditt lag få lagt inn lenke for å gi andre tilgang til bildene, hvis dere er interessert i det. Laget selv styrer fortsatt alle forhold rundt tilgang og bruk av bildene.

Ta kontakt med meg på epost grethe@7510.no hvis dette er interessant for ditt lag.

HAR LAGET DITT PLANER ELLER ØNSKE OM Å ARRANGERE KURS?

Gjennom Landslaget for Lokalhistorie er vi med i Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og vi kan derfor søke om økonomisk støtte fra dem til å gjennomføre kurs.

Vi henviser nå direkte til studieforbundets egne nettsider http://www.kulturogtradisjon.no/ .

Der finner du fyldig informasjon.

Har dere arrangert kurs og har et kursopplegg som andre lag kan holde hos seg selv?

Har dere kursholdere som kan holde kurs hos andre lag?

Gi oss et tips, så legger vi ut informasjon på våre nettsider!

Grethe Hegge