Kort oppsummering og videreformidling ut til lokallagene:

Det var godt frammøte – fra friluft, idrett, husflid, sang og musikk, kultur​minne og historielag (fra Sør-T møtte Aud Mikkelsen) mfl –

Kulturdirektør Karen Espelund orienterte/åpnet for dialog omkring:

1) Orientering om fylkessammenslåingen
2) Nye tilskuddsordninger
3) Fylkesplanprosessen – kulturens plass og rolle ​(Alle presentasjoner blir sendt alle detakere)

​Det nye fylket (regionen) har som mål å bli en samfunnsutvikler, med ​mer enn penger til veier og asfalt og industri. Hun understreket at ​det er like viktig å ha noe å leve for og ikke kun noe å leve av… Litt mye ​programmessig “bla, bla…”

Hun var også innom kulturinstitusjonenes historie og framvekst (Trøndelag Teater kontra Nord-Trøndelag Teater), ​hvor Nord-Trøndelag gjennom god økonomi har bygd opp “relativt nye” institusjoner takket være støtte fra NTE. ​

Hva gjelder fusjonering av fylkeslagene i sør og nord var det litt forskjelling tilnærming.  Espelund understreket at det ikke ville være aktuelt å tvinge noen sammen, medlemmene skulle bestemme det (etter hva jeg forstår vil det ikke være aktuelt å lage et slags “trøndersk historielag” som overbygning. )

​Ang. økonomi og tilskudd ble det fremmet ønske om forutsigbarhet, og at det ble lagt større vekt på driftsstøtte i stedet for prosjektstøtte. Det er et faktum at prosjekt krever mye forarbeid! Resultatet = Mindre “prosjektmakeri”!

Medlemslister var et av flere kriterier for å oppnå støtte.

​Det kom fram et ønske om et felles samlingsmøte en gang i året for frivillingheten ​i den nye fylkeskommunen.

Det ble også snakk om trender i tida f.eks. “folkehelseperspektivet”, og at komplementering mellom det offentlige og det frivillige (nye veivalg og måter å tenke på. (nettopp det lederen tok opp på Brusve i halvårsmøtet) hvor f.eks. historielag utviklet samarbeid med andre, f.eks. museum, friluftsliv, idrett m.fl.

Trolig ligger det en bit helse og ​trivsel i det lokalhistoriske også!

Det ble ytret ønske om innspill til utarbeidelse av “Fylkesplan 2018-20”.

Sveinung Havik
970 45 493