Referat 31.10.2011

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag historielag 31. oktober 2011 på Verdal bibliotek

Tilstede: Johan Solheim, Kjell Erik Pettersson, Agnes B. Solli, Johan L. Fløan, Ellen Lillevestre

Sak 1. Protokoll 

fra siste møte ble godkjent.

Sak 2. Utkast til årsmelding

Gjennomgikk utkast til årsmelding for 2011. Godkjent.

Sak 3. Regnskapet

for 2011 ble gjennomgått av Kjell Erik Pettersson.
Fylkeskommunens tilskudd på kr. 25.000 er ennå ikke mottatt.
Vi mangler innbetaling av kontingent fra tre historielag.

Sak 4. Planlegging av årsmøtet. 

Årsmøtet blir på Mære landbruksskole 26. november med Sparbu historielag som arrangør.
Møtet starter kl. 10.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil det bli foredrag av Bodil Østerås.
Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger.

Sak 5. Høringsutkast ”Regional planstrategi”

Historielaget har fått tilsendt høringsutkastet: ”Regional planstrategi” fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Høringsfristen er 1/1‐2012.
Laget gir tilbakemelding angående det som gjelder kultur.

Sak 6. Årboka

Kjell Erik Pettersson informerte om årboka for 2011 som er trykket i et opplag på 600 eksemplarer.
Pris til abonnenter vil være kr. 250,‐ , (kr. 315,‐ sendt i posten), og kr. 350,- i løssalg.
Laget har ca. 480 abonnenter. Kjell Erik vil orientere om årboka på årsmøtet.

Sak 7. Eventuelt

Diskuterte om Nord‐Trøndelag historielag skal være medlem i Namdal historielag,  og ble enige om å melde inn laget.
Diskuterte ellers om mulighet for seminar til våren.

Husk:      Årsmøtet  på  Mære  landbruksskole  lørdag  26.  november.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *