Årsmøte 2016

Årsmøtet 2016 i Nord-Trøndelag Historielag

ble holdt lørdag 19. november 2016.

Denne gangen var det Mosvik Historielag i samarbeid med Mosvik Museumslag som sto for gjennomføringen. Vi ble ønsket velkommen i den ærverdige storstua i låna på Mosvik Museum av Karl Ivar Køppen. Det var nesten for liten plass i stua for de ca 30 frammøtte, men vi fant plass til alle,og det ble et hyggelig årsmøte.

Det formelle årsmøtet ble gjennomført helt etter planen, bortsett fra at leder Johan Solheim var forhindret fra å møte pga sykdom, og møtet ble derfor ledet av Johan L Fløan. Magnus Fiskvik, Skatval, ble valgt til ny leder etter Johan Solheim, som hadde frasagt seg gjenvalg.

Deretter fortalte Jorid Klette Berg om Mosvik Historielags aktiviteter, som er mange og varierte, med flere bokutgivelser i året. Jorid har vært leder i Historielaget siden starten i 1979, men dette er hennes siste år som leder.

Museumslaget gjør en kjempejobb med å vedlikeholde hele denne eiendommen med det gamle våningshuset, Kaldalstua med husflidsutsalg, og smia.

Her er noen glimt fra årsmøtet:

 

Jorid Klette Berg foran, bak til venstre Karl Ivar Køppen, Kjell Erik Petterson til høyre

Johan L Fløan ledet møtet, Sveinung Havik, sekretær, til høyre for ham

Åke Jünge presenterte årets årbok