Årsmøte 2015

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag 2015

ble holdt i Åsen lørdag 21. november i Åsen menighetshus. Åsen Museum og Historielag var arrangør.

Før møteforhandlingene starta, innledet Øyvind Fiskvik, leder i Åsen Museum og historielag, og ønsket forsamlingen velkommen til Åsen, og orienterte om bygningen som huset årsmøtet.

Etter årsmøtet var det bildeforedrag ved Arne Langås knytta til lokalhistoria i Åsen.

Deretter var det omvisning etter ønske på Åsen museum eller på Elvheim,

All mulig ros til Åsen for et meget godt gjennomført årsmøte.

 

Fossum-butikken

Åsen Museum og Historielag sitt bilde.

Slik ser Elvheim ut en varm sommerdag