Halvårsmøte 2015

Møtet ble avlyst pga for liten påmelding.