Tidsskrifter digitalt / papir

Noen historierelaterte tidsskrifter er tilgjengelig som papirutgave og/eller digitalt. Noen er gratis, andre krever abonnement for papir- eller e-utgaver:

Heimen
– tidsskrift for lokal og regional historie på nett
– utgiver: Landslaget for lokalhistorie
– digitalt gratis i fullversjon, papirutgave i abonnement

Historisk tidsskrift
– det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning
– utgiver:  Den norske historiske forening (HIFO) i samarbeid med Universitetsforlaget
– digitalt eller papirutgave i abonnement

Lokalhistorisk magasin
– magasinet inneholder artikler om lokalhistoriske temaer fra hele landet.
– utgiver: Landslaget for lokalhistorie (LLH)
– papirutgave inkludert i medlemskontingenten

SPOR
– om arkeologi og kulturhistorie
– utgiver: Museumsforlaget og seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.
– papirutgave i abonnement