Referat 18.10.2016

Referat fra styremøte, Nord-Trøndelag historielag 18. oktober 2016

Sak 1.

Sakliste for møtet: Godkjent
Referatet fra forrige styremøte: Godkjent

Sak 2. Årsmelding

Gjennomgang av årsmelding:
Årbokpris-som før
Årboka: tilsagn om 15000kr fra fylket
Styret velger DIS-kontakt og medlem til Jämt-Trønsk
Godkjent

Sak 3. Årsmøtet

Gjennomgang av dagsorden, innstillinger til arbeidsplan og kontingent.
Årbokpris – som forrige år
Dagsorden ble endret og sendes ut senere.

Sak 4. Regnskap

Kasserer orienterte om «rikets tilstand»: -17000 før tilskuddene  fra fylket (25000).
Lagets driftsutgifter er låge, men årboka går med underskudd.

Sak 5. Årboksituasjonen

Boka er ferdig og sendes til trykking i svært nær framtid.

Sak 6. Eventuelt

 • Historisk forum: Arild By med innspill på dette. Noen stikkord:
  • årbok skriving – lokallag
  • tema for dette: Ideutveksling i forumet
  • legfolk  –  muntlig tradisjon
  • fagfolk  –  vitenskaplig tekst/nomenklatur
 • Evenemang:
  • Regionledermøte
  • Jämt-Trønsk historietreff
  • Husmenn, Bergen -Landslaget