Referat 20.10.2015

Referat frå styremøte NT-historielag, 20. oktober 2015

Sak 1 – Godkjenning av sakliste og protokoll fra styremøte

Sakliste godkjent. Protokoll godkjent under forutsetning av at rettelse blir gjort.

Sak 2 – Gjennomgang av utkast til årsmelding for 2015

Noen rettelser måtte til. Utsjekk av arbeidsplan vedtatt på siste årsmøte. Arbeidsplanen er fulgt.

Sak 3 – Sakliste for årsmøtet 2015

Vedtatt å benytte samme mal, men med en endring: Boksalg/bokbytte legges i tilknytning til presentasjon av årboka.

Årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag 2015 får da disse sakene i rekkefølge:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Årsmelding for 2015-utsendt
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Arbeidsplan for 2016
  – Utgivelse av årboka
  – Kursvirksomhet
  – Vårmøte med tema/befaring
  – Formidling av kulturhistorisk stoff
  – Historisk forum
  – Styremøter
  – Jämt-trøndske historiedager 2016
 7. Innkomne saker
 8. Fastsetting av årspenger. Styret foreslår ingen endring.
 9. Valg. Valgkomiteen legger fram forslag.
 10. Presentasjon av årboka, samt boksalg/bokbytte
 11. Avslutning

Sak 4 – Jämt-trøndsk møte i Östersund 16. november.

Innspill, støtte og repr på møtet.
Representant: Styremedlem Knut Krogstad.
Innspill fra NT hist.lag?
Støtte fra NT? Må omsøkes.