Årsmøte 2014

Bjørn Olav JubergÅrsmøtet 2014 ble holdt 22. november 2014 i Frosta-senteret. Frosta Historielag sto som teknisk arrangør av møtet, som samlet rundt 40 deltakere.

Leder Johan Solheim ønsket alle velkommen, og ga ordet videre til Bjørn Olav Juberg. Han ga oss først et innblikk i Frosta historielags lange og innholdsrike historie, som er nesten like lang som Nord-Trøndelag Historielags historie! Et levende historiemiljø, som har utgitt utrolig mange bøker og skrifter gjennom alle disse årene. Du kan lese mer på Frostas hjemmeside.

Så gikk Bjørn Olav Juberg over til å fortelle om Shetlands-Larsen og hans dramatiske ferd med “Arthur” da de fraktet miniubåter fra England, for å senke Tirpitz som lå i Fættenfjorden. De mistet miniubåtene og måtte senke “Arthur”, og alle 9 om bord, 4 nordmenn og 5 briter, måtte ta seg i land og over til Sverige sent på høsten 1942. En spennende historie.

Årsmøtet ble gjennomført etter planen, utmerket ledet av Johan Solheim. Det offisielle referatet fra årsmøtet kommer under Om Nord-Tr.lag Historielag, Årsmøter i menyen til venstre.

Det var kun en utskifting i styret: Ronald Inndal går ut og Knut Krogstad ble valgt inn i stedet. Nytt varamedlem ble Jon Holmlimo etter Knut Krogstad, og nytt medlem i valgnemnda ble Jan Haraldsen.

Etter årsmøtet gikk Kjell Erik Pettersson gjennom Nord-Trøndelag Historielags årbok for 2014, en meget innholdsrik og interessant bok, som vanlig.

Årsmøtet ble avsluttet med en god kjøttkakemiddag, og den sedvanlige byttingen av årbøker og andre lokale skrifter.

Styret 2014

Årsmøtedeltakerne -2Årsmøtedeltakerne -1

Invitasjon og program for dagen finner du her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *