Referat 30.09.2014

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag historielag 30.9.2014

1. Godkjenning av referat fra styremøte 18.6.2014.

Møtereferat ble godkjent uten merknader.

2. Årboka 2014 – situasjonsrapport

Årboka inneholder 21 artikler med geografisk spredning fra hele fylket. Det er fire artikler om grunnlovsjubileet og Eidsvollsmennene. Totalt inneholder årboka 252 sider.

3. Økonomi – situasjonsrapport 

Den økonomiske situasjonen i laget er under kontroll og tilfredsstillende. Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilget kr 38000,- i bidrag i 2014 mot kr 25000,- tidligere år.

4. Oppsummering av jämt-trønderske historiedager  

Dagene ble betegnet som meget vellykket med meget interessante foredrag. Nord-Trøndelag historielag bevilget kr 5000,- i tilskudd til historiedagene dersom det ble nødvendig. Dette beløpet er nå utbetalt.

5. Oppretting av et historisk forum 

Styret ber Bjørn Krogstad om å beskrive hva et historisk forum bør være; for eksempel et fagforum for dem som skriver artikler til historiske årbøker o.a. Styret legger frem forslag for årsmøtet om å opprette et historisk forum.

6. Onsdagstreff på Stiklestad om Tirpitz

Den 19.11.2014 er det onsdagstreff om Tirpitz. Det er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Historielag, Verdal historielag og SNK med flere. Det bevilges kr 1000,- til treffet.

7. Seminar i regi av Landslaget for lokalhistorie (LLH) 

Et seminar i regi av Landslaget for lokalhistorie planlegges 13-14.11.2014 på Stjørdal. Leder deltar fra Nord-Trøndelag historielag. Nord-Trøndelag historielag vil bidra dersom LLH ber om innspill.

8. Årsmøtet 2014Før årsmøtet blir det styremøte11.11.2014 kl 1700.

Årsmøtet finner sted lørdag 22.11.2014 på Frosta. Møtelokale er enda ikke kjent.

9. Eventuelt

Ajourføring av adresseliste. Lokallagene spørres om dette.

Referent: Liv Kjønstad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *