Referat 18.06.2014

Referat frå styremøte i Nord Trøndelag Historielag 18. juni på Verdal bibliotek.

Tilstede: Johan Solheim, Johan Fløan, Kjell Erik Petterson, Inger Johanne Grønnesby, Johannes Vongraven og Knut Krogstad.

1.   Godkjenning og innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste godkjent.

2.   Godkjenning av protokoll frå møte 18. mars 2014

 Protokoll godkjent.

3.   Jämt-Trønske historiedager. Seminarstøtte.  

Fredag: Johan ønsker velkommen, Åshild/Inger Johanne orienterer om Inderøya.
Innkvartering, bevertning ved personalet ved Sund.
Betaling ved påmelding.

Lørdag: Program som trykt, men mulig en «ny» svensk foredragsholder.

Søndag: Program som trykt.

Seminarstøtte: Hos Midtnorden-komiteen er omsøkt kr. 10000,-, det samme hos Nord-Trøndelag fylkeskommune. Nord-Trøndelag historielag bevilger, om naudsynt, kr 5000,-.
Søknad om støtte også til Inderøy kommune og Namdal historielag ?

 Styret slutter seg til opplegget for treffet.

4.   Fastsetting av årsmøte 2014 

 Hvor?

1) Frosta vil bli spurt om å ta det
2) Alternativet er Levanger

 Når? Dato for årsmøtet ble satt til 29. november 2014

5.   Momsrefusjon

Kjell Erik jobber med saken.

6.   Årboka

Er i rute. 70sider ligger over fra forrige utgivelse.
Mulig artikkel: Stein Ørnhøy: Båttrafikk på fjorden.

 7.   Neste møte

Tirsdag, 14. oktober kl. 17:00, Verdal bibliotek.

8.   Eventuelt

 Ingen forslag.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *