Halvårsmøte 2012

Halvårsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag 28.04.2012

Vårmøtet dette året foregikk på Skatval i regi av Skatval historielag. Ca. 70 personer møtte opp på Aglo videregående skole til en spennende dag med tema: ”Krigsminner på Skatval”.

Dagen startet med kaffe og hjemmebakt kaffebrød til alle som hadde samlet seg i skolens storstue. Johan Solheim takket først for invitasjonen til Skatval, og ga ordet til Magnus Fiskvik, leder i Skatval historielag. Han ønsket velkommen og fortalte om et stort og aktivt historielag med over 400 medlemmer.

Han kom også inn på at bygda Skatval rommer mye historie fra de eldste tider; framover i historien; til den meget spesielle tidsperioden under 2. verdenskrig. Krigen splitta Skatvalsbygda. Krigshistorien skrives også i dag, bl.a. av historielaget.

Asbjørn Skjervold ga oss deretter et historisk tilbakeblikk på gården Øvre Hammer, som har historie fra 1500-tallet; og det krigen fikk å si for gårdens framtid. Gården ble beslaglagt av tyskerne og i 1941 gjort til soldatheim for høyere offiserer som var på rekreasjon. Selv opplevde han alt på nært hold, både ubehagelige tyske sjefer og livet blant de andre offiserene. Det ble laget både stort kjøkken med spisesal og kasino i et stort hus med 14 piper og 20 doble og 10 enkle rom. Etter krigen, i 1947, ble gården solgt til misjonsbibelskole under navnet ”Solhaugen”. I 1949 ble det pensjonat med mange kjente personer på besøk. Store stevner utover i 1950-årene, bl.a. bondestevne, og engelske offiserer var også på besøk. I 1955 stengte pensjonatet, men ble drevet videre fra 1956 som alkoholikerheim; ”Solhaugen helseheim”. Nye hus ble bygget, bl.a. administrasjonsbygg med svømmehall. I 1965 ble det startet et sveisekurs, og dette ble starten på Aglo videregående skole. En periode var det lite aktivitet på skolen, men i dag er Aglo igjen en levende skole med 200 elever, 100 ansatte, og til skolen hører også to barnehager.

Mange flere detaljer kunne vært nevnt her fra Asbjørn Skjervolds interessante fortelling om Øvre Hammer og den spesielle gårdshistorien, men vi håper den kan komme på trykk.

Johan Solheim takket for historien og overrakte ham en bokgave.

Hans Olav Løkkens foredrag med tittel: ”Tirpitz – et 70-årsminne fra da skipet seilte inn Fættenfjorden”, gav oss mye ny kunnskap om den tiden båten lå i fjorden. Tirpitz var tysk slagskip og oppkalt etter admiral Alfred von Tirpitz, bygget i 1936 og ferdigbygget i 1941. Båten hadde 2608 soldater om bord, og hadde også støtteskip liggende i nærheten. Tirpitz var nesten ikke i bruk 1942-43 her i fjorden, hadde bare noen øvelser. I 1942 var det 22 angrep med allierte fly som kom fra Skottland; 28. april 1942 kom 20 fly og forsøkte å bombe båten, uten hell. Mange flyvere omkom i disse raidene. Tirpitz ble tilslutt senket av britiske fly i november 1944 utenfor Tromsø. Foredragsholderen viste også interessante fotografier av båten mens den lå i Fættenfjorden.

Før han avsluttet, overrakte han en gammel salmebok til Jan Haraldsen fra Beitstaden historielag. Boka var funnet i Minnesota i USA og hadde tilhørt Alma Eleonore Malm født i 1891. Faren kom opprinnelig fra Malm, og Løkken mente boka hørte heime i Beitstad.

Også Hans Olav Løkken ble overrakt bokgave av Johan Solheim som takket for et spennende foredrag.

Da var det tid for middag med sodd og mye trivelig prat rundt bordene.

Kulturinnslaget stod mannskoret Kor M for (M for mann). Koret har 8 deltakere som ga oss en god opplevelse med gjenhør av seks kjente sanger som bl.a. var fra krigstiden.

Leder takket koret, ga det karakteren Meget + og overrakte bokgave til lederen. Også Magnus Fiskvik fikk, på vegne av Skatval historielag, bøker som takk for et flott opplegg denne dagen.

Asbjørn Skjervold fortalte deretter mer fra området vi var i; at Aglo er et gammelt navn på Skatval; tyske kunstmalere var på besøk før krigen; det var krigsfangeleir på Håmmårshaugen med serbiske og russiske krigsfanger før de ble flyttet til Korgen i Nordland; fangene byttet selvlagete gaver med mat fra sivilbefolkningen.

Vi fikk høre om Steinvik lager som var forsyningsbase for Dora i Trondheim. 500 tvangs-utskrevne sivile arbeidere bygget 27 bunkere, og mye ammunisjon var lagret i området. Fra Langstein til Steinvik lager ble det bygget en 600 mm. smalsporet jernbane. Det ble lagt ut ubåtnett tvers over fjorden. I 1946 kom tiden for opprydding, og i 1948 overtok det norske forsvaret Steinvik lager. Det var en stund arbeidsplass for 15-17 mann. Et lite lokomotiv trafikkerte jernbanen. Steinvik lager ble nedlagt i 2000.

Magnus Fiskvik avsluttet på Aglo med at historielaget også må dokumentere den nære fortid og takket fra laget til alle som møtte opp.

Som avslutning på dagen var vi med på en spasertur på Steinvik lager. En interessant opplevelse å se et stort tyskbygget lagerlokale fra 2. verdenskrig, i dag i bruk som lager for flere lokale foreninger. Området langs fjorden fra Langstein til den gamle kaia, er nå foreslått som friluftsområde av Stjørdal kommune.

Etter en dag med både regn og snø, møtte vi sola da vi kom ut av lageret igjen. En stor takk til styret i Skatval historielag for en opplevelsesrik dag på Skatval.

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *