Referat 18.03.2014

Møtereferat frå styremøtet i NT Historielag, 18. mars 2014

1.      Godkjenning av referat frå møte 4. februar 2014

Møtereferatet godkjent uten merknader.

2.     Planlegging av vårmøte Rinnleiret 26. april 2014

Grunnfinansieringa tar NT historielag, og går inn for å få historielaga i Verdal og Levanger med på å dele på dei 1600kr det er snakk om. Rinnleirets venner ordner servering og tar stykkpris for denne.

3.     Jämt-trønske historiedager

Ekskursjonen bør gå på lørdag og vil da ha som mål Rostad gård.
Leder får fullmakt til å gå videre med finansieringsmuligheter og søknader.
Antyder søknad til Midtnordenkomiteen på 15-20.000kr.

4.      Nytt om årboka

Leder har mottatt og videresendt mail frå Åke Jünge med foreløpig status.

5.     Flytting  av sekretariatet for LLH fra Trondheim til Oslo

ST historielag har sendt uttalelse som meget sterk fraråder dette.
Vedtak: Leder sender støtteerklæring til uttalelsen frå ST historielag.

6.     Grunnlovsjubileet. Orientering om evt markeringer.

Flere markeringer ble nevnt, og mange har hatt/skal ha arrangement.

7.     Ny regnskapsfører. Jfr debatt på forrige møte.

Som situasjonen er i dag får laget ikke ut årboka i tide, altså betales det for en tjeneste som er dårligere enn forventet.
Vedtak: Kan prøve ny regnskapsfører. Dette blir 5000kr billigere og ein er sikra at årboka kan sendes ut rett tid. Ytterligere innsparing kan gjøres ved å delegere ansvar for utsendelse ned til lokallaga. Dette må komme seinere etter ein diskusjon med desse.

8.     Evt

Ingen innkomne saker.

Knut Krogstad
(vara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *