Aktiviteter

Medlemsmøter:

Vi har to faste medlemsmøter i året: vårmøtet i tidsrommet april-juni og årsmøtet som avholdes i slutten av november.

De formelle referatene finner du under “Om Nord-Tr.lag Historielag” – “Årsmøter” i menyen til venstre.

En verbal beskrivelse og med bilder finner du under lenkene til venstre