Aktiviteter

Aktiviteter

Medlemsmøter:

Fra og med 2021 har vi to faste medlemsmøter i året: årsmøtet i tidsrommet mars-april og halvårsmøtet som avholdes på høsten.

De formelle referatene finner du under “Om Nord-Tr.lag Historielag” – “Årsmøter” i menyen til venstre.

En verbal beskrivelse og med bilder finner du under lenkene til venstre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *