Invitasjon til Halvårsmøtet 3.12.2022 klokken 11.00-15.00

Museumsbesøk 15.00-15.45 «Frivillighet»

Nord-Trøndelag Historielag inviterer til halvårsmøte i Kirkestallen ved Værnes Kirke i Stjørdal

11.00         Leder ønsker velkommen

11.10         Hogne Heir presenterer prosjektet bevaring og arkivering av bildemateriale

12.30         Karbis, snitter og noe drikke. Kaffe.

13.00         Årboka ved Åke Jünge

14.00         Kort pause.

14.15         Årboka fortsetter, eventuelt hvordan rekruttere nye tingarar

Alle er hjertelig velkommen!

Egenandel kr 250.- pr pers

Påmeldingsfrist 25.11.2022 nthistorielag@gmail.com