Nord-Trøndelag historielag inviterer til lansering av 100-årsboka!

Tingvoll Park Hotell 27.11.2021

kl 10.30 registrering og kaffe

Agenda:

11.00   Informasjon fra styret
11.30   Odd Birger Grønli presenter sin egen bok «Dynastiet Schulz og Martens»
12.15   Presentasjon av årets Årbok ved Åke Junge
13.00   Sodd
14.00   Utdeling og bytting av bøker

Høstmøtet holdes i historiske Tingvoll Park Hotell på Steinkjer

Egenandel per deltaker kr 450.-
Innbetaling gjelder som påmelding, husk navn på Lokallag

Påmelding innen 14.11.

Møtet holdes etter covid-retningslinjer fra myndighetene

Alle sammen ønskes velkommen til en historisk bokdag på Steinkjer.

Mvh

Nord-Trøndelag Historielag
Styret

Knut Atle Aarbu