Til historielagene i Nord-Trøndelag (inkl Namdalen)

INVITASJON TIL Å DELTA I KÅRINGEN «ÅRETS ÅRBOKARTIKKEL»

Nord-Trøndelag historielag vil i år for første gang dele ut prisen «Årets årbokartikkel» til to forfattere som hadde artikler på trykk i 2019-årgangen av en lokalhistorisk årbok som utkom innenfor gamle Nord-Trøndelags grenser.

Formålet med prisen er å sette søkelys på det allsidige og gode arbeidet som gjøres av skribenter og redaktører i de lokalhistoriske årbøkene. Vi vil belønne kvalitet, oppmuntre redaktører og bidragsytere, og å skape økt oppmerksomhet rundt lokalhistoriske årbøker. Både prisvinnere, nominerte og redaksjonene kan få positiv oppmerksomhet gjennom en pris.

To priskategorier

Prisen deles ut i to priskategorier: for det første en kategori for minneartikler hvor artikkelforfatteren skildrer eget liv og egne opplevelser. Dette er en type stoff som vi jo gjerne vil oppmuntre flere til å bidra med. For det andre en kategori for «vanlige» redegjørende og drøftende fagartikler. Her vil profesjonelle og amatører konkurrere på like fot. Artikler som er skrevet av flere forfattere sammen kan selvsagt også nomineres.

Artikler av for lengst avdøde forfattere («frem fra arkivene», «funnet i gamle aviser» osv) er ikke aktuelle som prisvinnere. Vi må ha en levende prismottaker. Nylig avdøde forfattere kan imidlertid nomineres; det kan være et fint minne for gjenlevende familie.

Prisen er mest symbolsk, og består av et diplom og en bokgave el.l. Prisen deles ut et sted i gamlefylket i november 2020.

Juryen

Juryen er oppnevnt av styret i Nord-Trøndelag historielag. Den består av Gerd Janne Kristoffersen (tidligere ordfører, stortingsrepr og assisterende fylkesmann), Karin Nordstad (biblioteksjef Grong, tidligere ordfører i Vikna), Heidi Anett Øvergård Beistad (fagsjef Stiklestad nasjonale kultursenter), Robert Øfsti (tidligere byantikvar Steinkjer mmm) og Morten Olsen Haugen (rådgiver Trøndelag fylkesbibliotek, litteraturkritiker mm).

Påmelding

Hvert historielag kan melde på én artikkel i hver kategori («minner» og «vanlig») fra sin årbok. Påmeldingsfristen er tirsdag 25.8.

Påmelding sendes pr epost til juryens sekretær Morten Olsen Haugen bokmorten@gmail.com. Påmeldingen må innehold navn på årboka, navn på artikkelen/artiklene og en kort (2-3 linjer) biografi om forfatterne.

Samtidig må dere sende eksemplarer av årboka til jurymedlemmene:

  • Gerd Janne Kristoffersen, Møllegata 9, 7650 Verdal
  • Karin Nordstad, Grong bibliotek, 7870 Grong
  • Heidi Anett Øvergård Beistad, Stiklestad Nasjonale kultursenter, Stiklestad Allé 350, 7656 Verdal
  • Robert Øfsti, Bergvegen 9, 7716 Steinkjer
  • Morten Olsen Haugen, Trøahaugen 50, 7690 Mosvik

Juryen tar sikte på å være ferdige med sitt arbeid innen 1.11., og vil avtale nærmere om prisutdeling i samarbeid med de berørte historielagene.