Historiedagene er altså avlyst for i år, men de kommer enda sterkere tilbake i 2021. Teksten nedenfor vil også bli gjeldende for møtet neste år.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Arbeidsgruppen for Jämt-trønderske historiedagar jobber ufortrødent videre for en samling i Hammarstrand 14.-16. august

Det er jo en spennende tid vi står oppe i, men vi håper og tror at dette blir mulig. Vi skal selvfølgelig følge direktiv og råd fra myndighetene.

Vi kommer også tilbake til hvordan vi skal organisere transporten,  om buss blir aktuelt så blir pris ca 1250.- pr pers ved 30 påmeldte, da har vi buss til guidet tur også.

Her kommer programmet, påmeldingsfrist 30.06. slik at vi har siste oppdateringer fra myndighetene før påmeldingsfristen går ut.

JÄMT-TRØNDERSKE HISTORIEDAGARNA 14.-16. AUGUST 2020
Hotell Hammarstrand i Hammarstrand, Sverige

Tema för 2020 års historiedagar är skogen, flottningen och vattenkraften

Program fredag

15.30 Registrering och inkvartering
16.00 Middag
17.00 Utflykt: Pålgård, Per Bergvall berättar om skogsbranden Krångede museum, Per Bergvall guidar, fika i Krångede

Program lördag
08.00 Frukost
09.00 Film Österström träjärnväg
09.30 Föredrag Folke Forfang: “Tidlig sagbruksproduksjon i Midt-Noreg”
10.15 Kaffepaus
10.45 Föredrag Ingar Kaldal:”Skogens menn – minner og myter”
11.30 Föredrag Alf Daniel Moen: “Tømmerfløting og fremgang for skogbruket”
12.15 Lunch
13.15 Föredrag Anna Engman: Flottningen i Svaningsån
14.15 Utflykt Lidens kyrka med Vildhussens grav. Thaipaviljongen i Utanede. Döda fallet, guidning av Peter Ladan, Världsarv Ragundadalen. Fika medskickas från hotellet, intas vid utsiktsplatsen
19.00 Middag med underhållning med Per Bergvall

Program söndag
08.00 Frukost
09.00 Föredrag Sven Olofsson: “Ragunda versus Rödön – bland pionjärer i den jämtländska skogsindustrin cirka 1790-1860”
09.45 Föredrag Hilde Gunn Slottemo: “Nord-Trøndelag elektrisitetsverk som samfunnsbygger”
10.30 Kaffepaus
11.00 Föredrag Helena Nynäs: “Elektrisitetens spor i Nidelvvassdraget”
11.45 Föredrag Henrik von Klopp: “IVF 100 år – om Indalsälvens reglering”
12.30 Lunch
13.30 Föredrag Åsa Össbo: “Nya vatten, dunkla speglingar – industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968”
14.15 Avslutning med sammanfattning av årets historiedagar
15.00 Kaffe

Deltagarkostnad
Anmälan på nedanstående länk senast 30 juni https://docs.google.com/forms/d/16Et9e46g0hUdVtnIadzLjoU3F00d897l2caI9h8jlZk/edit

Deltagaravgift hela helgen inkl festmiddag enkelrum 2.000 SEK, del i dubbelrum 1.700 SEK.
Dagavgifter utan övernattning och festmiddag 450 SEK/dag, festmiddag 450 SEK samt fredagsutflykt och middag 450 SEK.

Deltagarna betalar själva resan till konferensen.

Betalning till kontonr. 4355.14.40428 (Norge) el. plusgiro 47 97 17-1 (Sverige). Anmälan är bindande.

Avanmälan före 10 juli, då betalas deltagaravgiften tillbaka minus omkostnader för 200 SEK. Vid senare avanmälan så betalas inte avgiften tillbaka. Vid önskan om dubbelrum så tala om vid anmälan vilken Du vill dela rum med.

Historiedagane har en över 60-årig tradition Första mötet och planering av De Jämt-trønderska historiedagarna ägde rum 1956 och den första konferansen var i Östersund 1958. Konferenserna äger rum vartannat år och varannan gång i Norge och i Sverige. Historiedagana har varje gång olika teman. Konferansen vänder sig både till fackhistoriker och lokalhistoriskt intresserade i bägge länderna.

Arbetet med att arrangera historiedagane leds av en programkommité som består av representantar från följande sex föreningar: Från Jämtland: Föreningen Heimbygda, Föreningen Nordens Östersundsavdelning och Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS). Från Trøndelag: Nord-Trøndelag Historielag, Sør-Trøndelag Historielag och Foreininga Norden Trøndelag distrikt.

Historiedagarna finansieras med deltagaravgifter, bidrag från egna föreningar och sponsring.

Mer information, kontaktpersoner, anmälanlänk och presentation av föredragshållarna finns på hemsidan och Facebooksidan.

Hemsida: www.jamttrond.org