… og omtale av Jubileumsårsmøtet 2019 med bilder finner du nå i menyen til venstre. Se under “Aktiviteter” for omtalen, og “Om Nord-Trl. Historielag” for referatet og årsmeldinga fra Årsmøtet 2019.

Her får den nye lederen Knut Atle Aarbu overrakt lederklubba fra avtroppende leder Magnus Fiskvik